Pracownia tańca Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Pracownia działająca przy Miejskim Domu Kultury w Szczytnie.

Opis

Pracownia prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ofercie są zajęcia ruchowe mające na celu promocję tańca oraz edukację taneczną. Najważniejsze z nich to:

  • ZumbAtomic

To zajęcia dla grup przedszkolnych oraz klas 1-3 szkół podstawowych. Podczas zajęć dzieci uczą się koordynacji, równowagi, kształtuje i rozwija się kreatywność, dyscyplina oraz pamięć dziecka.

  • Baby mix

To zajęcia dla grup przedszkolnych. Zabawy ogólnoruchowe z elementami rytmiki i tańca będące świetnym przygotowaniem do dalszej edukacji tanecznej.

  • Grupa Baletowa Remmisiowe Perełki

To zajęcia dla dzieci w wieku 5-9 lat. Zajęcia w Pracowni kształtują postawę, rozwijają motorykę i przygotowują muzycznie do każdej kolejnej formy tańca. Zajęcia dodatkowo rozwijają koordynację ruchową, pamięć wzrokową i mięśniową, poczucie rytmu i wrażliwość muzyczną.

  • Grupa sportowa Remmic Dance Studio

To zajęcia dla dzieci klas 1-3 szkół podstawowych, młodzieży klas 4-6 szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej kładące nacisk na muzykalność, koordynację, a także na elementy aktorskie. Zajęcia mają na celu poprawę sprawności fizycznej oraz przygotowanie do pierwszych pokazów tanecznych, a w późniejszym czasie do turniejów tańca. W programie: street dance show, pop dance, disco dance, dance show, jazz.

  • Zumba dla dorosłych

Zumba to zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. Proste kroki taneczne, bardzo dynamiczna i ekscytująca kombinacja rytmów latynoskich i międzynarodowych. Zajęcia przeznaczone jedynie dla dorosłych.

  • Bollywood dla dorosłych

Zajęcia z elementami tańca orientalnego inspirowane filmami produkcji indyjskiej.

Instruktorzy

Andrzej Materna
Maciej REMMIC Remiszewski

Zobacz też

  • Szczegółowy program zajęć na stronie Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie [1]