Izydor Borys

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1965- ) - rzeźbiarz, ceramik, pedagog

Biografia

Urodził się 19 listopada 1965 r. w Reszlu. Uczył się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom uzyskał w 1991 r. w pracowni prof. Stanisława Radwańskiego.

Działalność

Został przyjęty do Okręgu Olsztyńskiego ZPAP w 1992 r. Od 1995 r. był asystentem w pracowni rzeźby w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od października 2003 r. pracuje na stanowisko adiunkta na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Twórczość

Źródło:V Olsztyńskie Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta” , [red. katalogu Małgorzata Bojarska-Waszczuk, Małgorzata Jackiewicz-Garniec ; oprac. graf. katalogu Tadeusz Burniewicz]. Olsztyn, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 2007, s. 24.

Zajmuje się ceramiką i rzeźbą.

Wystawy

Wystawy zbiorowe

Nagrody i odznaczenia

  • II nagroda w konkursie rzeźby w kamieniu La Charte (Francja, 1993)
  • II nagroda w konkursie na plenerową rzeźbę w śniegu, Sarnia (Kanada, 1996)
  • Statuetka profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2005)
  • Statuetka dla firmy „Indeco” (2005)
  • Statuetka ”Błękitne Piórko” (2006)

Multimedia

Zobacz też

Bibliografia

  1. 60 lat Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków : red. wyd. zespół ; oprac. materiałów archiwalnych Wanda Radziemska, Adam Kurłowicz ; oprac. i red. not biograficznych Krystyna Koziełło-Poklewska, Maja Radziemska, Wanda Radziemska [et al.] ; teksty zamówione Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Helena Piotrowska, Wanda Radziemska, Artur Nichthauser ; tł. Monika Być, Anaïs Fourrier, Joanna Jensen, Krzysztof Gebure ; oprac. graf. Adam Kurłowicz ; rys. Edward Michalski, Hieronim Skurpski. Olsztyn: Okręg Olsztyński Związku Polskich Artystów, 2008. - S. 133-134.