Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ekkmp1.jpg
Wł. K., Noc poetów. Tekst zamieszczony na łamach Biuletynu Informacyjnego KKMP, 1981, nr 4, s. 7-8.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie
Jowita. Materiały programowe Klubu, 1975 r.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Źródło: Gazeta Olsztyńska, nr 298 z 22 grudnia 1974 r.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Ruch społeczno-literacki skupiający uzdolnioną literacko młodzież z terenu Warmii i Mazur, zainicjowany w Olsztynie w latach 60-tych.

Historia

Ruch zainicjowano w latach 60-tych, jednak statut Klubu uchwalony został na VI Zjeździe Ogólnopolskiego Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy 14 kwietnia 1981 r. Klub działał pod patronatem ZSMW. Przewodniczącym KKMP w latach 1968-1971 był Erwin Kruk. W kolejnych latach opiekę nad literatami sprawowali: Henryk Jakubiec (1971-1972), Jerzy Ignaciuk (1976-1977), Władysław Katarzyński (1978-1981). Klub zrzeszał młodzież zajmującą się twórczością literacką oraz drukującą własne utwory na łamach prasy oraz w almanachach literackich. Do grupy należeli także autorzy utworów nie publikowanych, jednak zaprezentowanych w zestawie zarządowi Klubu. W ramach KKMP obok członków działali także sympatycy, czyli przedstawiciele innej niż literacka działalności twórczej lub animatorzy kultury. Mogli oni uczestniczyć w spotkaniach i seminariach organizowanych przez KKMP (z wyjątkiem zebrań zamkniętych). Nie posiadali natomiast prawa głosu oraz nie mogli kandydować do władz klubu. Klub przestał funkcjonować pod koniec lat 80-tych.[1]

Cel

Ruch został zainicjowany, aby stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi młodych talentów literackich, m.in. poprzez podejmowanie działań artystycznych i kulturalnych w środowisku lokalnych i na forum ogólnokrajowym. W tym celu klub podjął współpracę z innymi organizacjami młodzieżowymi i społeczno-kulturalnymi oraz Związkiem Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i Związkiem Młodzieży Wiejskiej. Priorytetem członków klubu było wyzwalanie inicjatyw kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich i robotniczych. Ważnym aspektem działalności była popularyzacja twórczości członków KKMP oraz umożliwianie debiutu prasowego lub książkowego.

Członkowie

Do członków klubu należeli m.in.:


Działalność

Do podstawowych form działalności klubu należały spotkania, warsztaty (np. Warsztaty Poetyckie w Lidzbarku Warmińskim),[2] seminaria w Olsztynie[3], Sorkwitach[4] czy w Iławie (w ramach Iławskiej Wiosny Poetyckiej)[5]. KKMP był także organizatorem Turnieju Poetyckiego „O Laur Mazurskiego Konika”. Z inicjatywy Koła przyznawana była także Nagroda „Drewnianego świątka” w dziedzinie krytyki, upowszechniania i mecenatu nad młodymi literatami woj. olsztyńskiego.[6] W ramach prac Klubu wydawany był „Biuletyn Informacyjny”, na łamach którego młodzi poeci prezentowali swoją twórczość, a także zamieszczano relacje z działalności członków KKMP i ich sukcesów artystycznych. Biuletyn opracowywany był przez kolegium redakcyjne w składzie: Andrzej Wojciechowski, Iwona Łazicka, Władysław Katarzyński i Zbigniew Chojnowski.

Przypisy

 1. Ryszard Kokot, Podcięte skrzydła Pegaza. Co się stało z olsztyńskim KKMP?, rozm. przepr. Jerzy Tomaszkiewicz, „Dziennik. Pojezierza”, 1987, nr 248, s. 3.
 2. [Jan Górczyński] (jtg), „Integracje”, 1983, nr 15, s. 105.
 3. (jur), Trudno przebić się młodemu twórcy. Ogólnopolskie Seminarium KKMP w Olsztynie, „Dziennik Pojezierza”, 1984, nr 51, s. 1, 2.
 4. Jerzy Sałata, Seminarium poetyckie w Sorkwitach, „Gazeta Olsztyńska”, 1983, nr 301, s. 5.
 5. Anna Złotkowska, Czy tylko te słowa?, „Gazeta Olsztyńska”, 1984, nr 241 [właśc. 239], s. 6; A.Z., Poezja nad Jeziorakiem, „Gazeta Olsztyńska”, 1985, nr 76, s. 6; (at), X Iławska Wiosna Poetycka, „Radar”, 1985, nr 14/15, s. 26.
 6. Nagroda literacka KKMP, „Gazeta Olsztyńska”, 1984, nr 42, s. 6; Nagrody literackie, „Gazeta Olsztyńska”, 1988, nr 302, s. 3.

Bibliografia

 1. Katarzyński,Władysław: Tętno współczesności / Władysław Katrzyański // „Gazeta. Olsztyńska”. – 1982, nr 31, s. 5.
 2. Katarzyński, Władysław: Wielkie sprawy małej literatury / Władysław Katarzyński // „Gazeta Olsztyńska”. – 1983, nr 83, s. 5.
 3. Jakowicz, Paweł: Oby to były drożdże! / Paweł Jakowicz // „Dziennik Pojezierza”. – 1984, nr 187, s. 4.
 4. M.K.: Nie zamknąć się tylko w słowach / M.K. // „Gazeta Olsztyńska”. – 1984, nr 108, s. 5.
 5. Złotkowska, Anna: Ożywiona działalność KKMP / Anna Złotkowska // „Gazeta Olsztyńska”. – 1985, nr 156, s. 6.