Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze. Oddział w Bęsi

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Odremontowany wiatrak w Bęsi
Źródło: „Informatora Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego »Pojezierze« w Olsztynie” 1977, czerwiec, s. 20.

Oddział Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” działający w od 1966 r.

Historia

Początki oddziału sięgają 1963 r. Pierwsze oficjalne wybory odbyły się w 9 listopada 1966 r.
Prezesem oddziału była Irena Modrzejewska.

Działalność

Cele stowarzyszenia:

  • opieka nad zabytkami
  • inspirowanie twórczości amatorskiej i ludowej
  • wspieranie rozwoju życia kulturalnego w środowisku Bęsi
  • współpraca ze szkołą w Bęsi

Od początki istnienia stowarzyszenie działało bardzo dynamicznie – zorganizowano Koło Opieki nad Zabytkami, wyremontowano zabytkowy wiatrak, w którym znalazły się: sala ekspozycyjna, Klub „Pojezierza” i Muzeum Młynarstwa Warmii i Mazur.
W pierwszych piętnastu latach działalności w Bęsi odbyło się ponad 350 imprez kulturalnych – wieczorów autorskich, spotkań z naukowcami, działaczami kultury, aktorami, koncertów i recitali, przedstawień teatralnych, wystaw.
Swoje prace w Bęsi wystawiali m.in.: Józef Borys (ceramika), Tadeusz Burniewicz (grafika prasowa), Jerzy Czarnocki (fotografia krajoznawcza), Józef Dadlez (malarstwo), Cyryla Gwiazda (malarstwo), Barbara Hulanicka (tkanina), Wacław Kapusto (fotografia), Zbigniew Kotynia (korzenioplastyka), Eryka Niepokoyczyska (rysunki i wycinanci kwiatów), Ryszard Porzuczek (malarstwo i rysunek), Hieronim Skurpski (malarstwo i rysunek), Aleksander Wołos (rysunek satyryczny).
Stowarzyszenie organizowało liczne spotkania z twórcami ludowymi (m.in.: Henrykiem Klewiado, Eugeniuszem Stoltmanem, Ottonem Szulcem, Henrykiem Zielińskim, pisarzami, dziennikarzami i naukowcami (m.in. [[Stanisławem Bilikowieczem, Maryną Okęcką-Bromkową, Witoldem Doroszewskim, Władysławem Gębikiem, Marią Zientarą-Malewska, Edwardem Martuszewskim, Edmundem Męclewskim, Wacławem Odyńcem, Henrykiem Panasem, Klemensem Oleksikiem, Władysławem Ogrodzinskim, Eugeniuszem Pauksztą, Arturem Sandauerem, Gerardem Skokiem, Tadeuszem Stępowskim, Marianem Wojciechowskim, Bohdanem Wilamowskim, Krzysztofem Wojną, Kamilą Wróblewską, Witoldem Piechockim.
Organizowano również plenery plastyczne nad jeziorem Dadaj (m.in. Plener DADAJ 1979Hieronima Skurpskiego i Anny Skurpskiej-Ekes oraz Danuty Pogorzelskiej i Marii Szymańskiej), wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru i filharmonii, kursy językowe i spotkania towarzyskie. Przy stowarzyszeniu działał Dyskusyjny Klub Teatralny.
Co roku organizowano w czasie Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy kiermasze książek. Prowadzono również akcję na rzecz poszerzenia zbiorów beletrystyki miejscowej biblioteki.
Oddział współpracował z Centrum Tkactwa Warmii i Mazur, licznie uczestnicząc w kursach tam organizowanych.

Bibliografia

  1. Jackiewicz, Mieczysław: Oddziały terenowe / Mieczysław Jackiewicz // W: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. – Olsztyn, 1986. – S. 51-59.
  2. Czarnocki, Jerzy: Krótki zarys działalności oddziału SKK „Pojezierze” w Bęsi / Jerzy Czarnocki // „Informator Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego »Pojezierze« w Olsztynie”. – 1981, listopad, s. 11-12.
  3. Patoła, Józef: Czym słynie Bęsia? / Józef Patoła // „Nasza Wieś”. – 1983, nr 2, s. 3, 14.