Irena Modrzejewska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

( - 2014) - Pracownik naukowy, działaczka społeczna i kulturalna, animatorka kultury.

Biografia

Irena Aldona Modrzejewska urodziła się w Brasławiu na Wileńszczyźnie. Była też absolwentką Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Na tej uczelni w 1974 r. uzyskała doktorat z zakresu fitopatologii. Mieszkała w Bęsi koło Biskupca. Zmarła 20 września 2014 r.

Działalność

Już w trakcie studiów w ART była radną komisji kultury Rady Miejskiej Olsztyna. Kierowała byłym Wojewódzkim Ośrodkiem Postępu Rolniczego i pracowała w Rolniczym Rejonowym Zakładzie Doświadczalnym w Bęsi. Była autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu rolnictwa. Od wielu lat pracowała też społecznie, działała m.in. na rzecz ratowania wiatraka holenderskiego w Bęsi, ufundowania tablicy pamiątkowej Balbinie Świtycz-Widackiej, zdobywała fundusze na ratowanie synagogi w Barczewie.

Przynależność do organizacji

Od 1960 r. należała do Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” – w latach 1989-1995 była jego prezesem, potem była wiceprezesem i członkiem Prezydium Zarządu Głównego. Powołała oddział „Pojezierza” w Bęsi i została jego prezesem. Była wiceprzewodniczącą Warmińsko-Mazurskiej Rady Towarzystw Kultury w Olsztynie i w latach 1998-2002 weszła w skład Prezydium Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury. Była także członkinią Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (komisja rewizyjna) i Nowosolskiego Towarzystwa Humanistycznego.

Nagrody i wyróżnienia

  • Honorowy dyplom Ministra Kultury i Sztuki z okazji Dnia Działacza Kultury w Olsztynie (1982)
  • Nagroda Prezydenta Olsztyna w dziedzinie kultury (2009)
  • Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego w dziedzinie kultury (2010)
  • Statuetka za wspieranie misji Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Archidiecezji Warmińskiej (2010)

Ciekawostki

W wolnym czasie szydełkowała, robiła na drutach, haftowała, śpiewała (od 1972 r. w Zespole Śpiewaczym „Wiatrak”), grała na gitarze i pianinie, czytała, chodziła do teatru, opery, filharmonii.

Bibliografia

  1. Kto jest kim w województwie warmińsko-mazurskim / [red. Grażyna Gregorowicz]. - Olsztyn : Ga Ga Art. Agencja Promocji, 2001. – S. 97.