Kamila Wróblewska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Kamila Wróblewska z Hieronimem Skurpskim w 1997 r.
Źródło: [1]

(1928-2015) - historyk sztuki, muzealnik

Biografia

Urodziła się 1 września 1928 r. w Zagrobeli koło Tarnopola. W latach 1950-1953 studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dyplom magistra historii sztuki uzyskała w 1961 r. na Uniwersytecie Warszawskim. W 1981 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zmarła w lutym 2015 r.

Działalność

W latach 1947-1954 pracowała jako bibliotekarka i nauczycielka na Śląsku, W 1954 r. przyjechała do Olsztyna i do 1959 r. pracowała w Urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Od 1959 r. do emerytury w 1989 r. pracowała w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (do 1975 r. Muzeum Mazurskim) w Olsztynie jako kustosz i kierownik Działu Sztuki, potem Działu Sztuki Dawnej. Była członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie, Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz komitetu redakcyjnego „Rocznika Olsztyńskiego[2].

Publikacje

Publikacja wydana przez Muzeum Warmii i Mazur w 1978 r.

Była autorką wielu prac naukowych z historii sztuki Warmii i Mazur. Opublikowała m.in.: Malarstwo Warmii i Mazur : od XV do XIX wieku (1978). Współuczestniczyła również w opublikowaniu takich prac, jak:

 • Nad ikonografią polskich pastorów ewangelickich (1969)
 • Sztuka dawna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego (1971)
 • W stronę Korony. Więzi Warmii i Prus z Rzeczpospolitą w XVI-XVIII wieku (1988)
 • Kościoły Warmii (1991)
 • Portret holenderski w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (1993)

Opublikowała też kilkadziesiąt artykułów naukowych, m.in. w: „Komunikatach Mazursko-Warmińskich”, „Roczniku Olsztyńskim”, „Biuletynie Historii Sztuki”, „Borussii”, „Studiach Waweliana” oraz w pracach zbiorowych, m.in.:

 • Kultura artystyczna Warmii i Prus Krzyżackich schyłku XV i na początku XVI wieku, w Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, t. 1 (1981)
 • Późnogotycka snycerka warsztatów królewieckich w Prusach , w: Sztuka Prus XIII-XIII wieku (1994)
 • Płyta nagrobna Botha i Elżbiety zu Eulenburgów z kościoła w Galinach, w: Nad Bałtykiem, Pregołą, Łyną XVI-XX wiek. Księga pamiątkowa poświęcona jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasińskiego (2006)

W prasie regionalnej („Warmia i Mazury”, „Głos Olsztyński”, „Gazeta Olsztyńska”, „Panorama Północy”) i ogólnopolskiej („Życie Literackie”, „Polska”) publikowała również recenzje wystaw olsztyńskich plastyków oraz omawiała publikacje dotyczące kultury regionu. Opracowała też katalogi wystaw:

 • Dawny portret w zbiorach Muzeum Mazurskiego (1965)
 • Dawny portret dziecka ze zbiorów polskich (1976)
 • Sztuka średniowieczna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego (1979)

Nagrody i odznaczenia

 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki za album Malarstwo Warmii i Mazur : od XV do XIX wieku (1978)
 • Wyróżnienie II stopnia przez Ministra Kultury i Sztuki za wystawę W stronę Korony. Więzi Warmii i Prus z Rzeczpospolitą w XVI-XVIII wieku (1988)
 • Złota Odznaka „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”

Przypisy

 1. Bartoś Magdalena, Przyczynek do biografii naukowej i muzealnej Kamili Wróblewskiej, w: Rocznik Olsztyński. Tom XVIII, pod red. Janusza Cygańskiego [et al.], Olsztyn, Muzeum Warmii i Mazur, 2009, s. 9.
 2. Tamże, s. 8.

Bibliografia

 1. Bartoś, Magdalena: Przyczynek do biografii naukowej i muzealnej Kamili Wróblewskiej / Magdalena Bartoś // W: Rocznik Olsztyński. Tom XVIII / red. Janusz Cygański [et al.]. – Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 2009. - S. 8-13.
 2. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970 / Tadeusz Oracki. – Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1975. - S. 199-200.
 3. http://muzeum.olsztyn.pl/2666,Zmarla-dr-Kamila-Wroblewska.html