Powiatowy Konkurs Poetycki Ścieżki słów 2007

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Trzecia edycja Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Ścieżki słów” zorganizowana w 2007 r. w Bartoszycach.


Organizatorzy

Cele

 • Pobudzenie aktywności twórczej w dziedzinie poezji
 • Konfrontacja twórczości poetyckiej
 • Promocja utalentowanych poetów
 • Integracja środowisk literackich

Opis

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było ukończenie 16 lat i przysłanie trzech do pięciu zestawów niegdzie nie publikowanych wierszy o dowolnej tematyce. Organizatorzy wprowadzili odrębną kategorię – utwór o Bartoszycach. Wiersze zgłoszone na konkurs oceniała komisja konkursowa powołana przez organizatora. Komisja obradowała 30 maja 2007 r. Przyznano nagrody oraz wyróżnienia. Osobno przyznano wyróżnienie w kategorii „Wiersz o Bartoszycach”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło 1 czerwca 2007 r. na spotkaniu „Złota lira Bartoszyc”.


Komisja konkursowa

Laureaci

 • Edyta Bujnowska, godło Adita – I miejsce za zestaw wierszy
 • Ewelina Dunowska, godło Dżindża – II miejsce za zestaw wierszy
 • Jan Bachar, godło Teściu – III miejsce za zestaw wierszy
 • Tomasz Dadało, godło Tomek – wyróżnienie za wiersz Czarna biel, za wybór konwencji literackiej zgodnej z rapowymi trendami młodzieżowymi
 • Arkadiusz Monkiewicz, godło Bartosz Osiecki – wyróżnienie za satyryczny wiersz Bezrobocie a Gombrowicz
 • Paulina Nowak, godło Paula – wyróżnienie za wiersz Jutro
 • Maria Marczak, godło Miriam 7 – wyróżnienie w kategorii „Wiersz o Bartoszycach” za wiersz Dobrze mi tu…
 • Piotr Monkiewicz, godło Muza – wyróżnienie w kategorii „Wiersz o Bartoszycach” za wiersz Och Bartoszyce


Bibliografia

 1. Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja” 1983-2008 / [red. zesp. Jerzy Sałata, Urszula Drogomir, Jan Bachar]. – Olsztyn : Edytor Wers, 2009.