Jerzy Sałata

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
(1954- ) - poeta, robotnik, współzałożyciel Grupy Literackiej „Barcja”

Biografia

Urodził się 23 lipca 1954. w Sępopolu. Mieszkał w Rygarbach. Szkołę podstawową skończył w Wiatrowcu, Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących w Łodzi. Mieszka w Bartoszycach.

Twórczość

Debiutował w 1965 roku w „Gazecie Olsztyńskiej” wierszem Jesienny spacer. Założyciel Bartoszyckiej Grupy Literackiej „Barcja” (1983). W swojej poezji często odwołuje się do lat spędzonych na wsi, wspomina dzieciństwo, rodzinę, przeżycia i doznania swojego życia, problemy współczesności. Wiersze drukował w wielu czasopismach regionalnych i ogólnopolskich, almanachach, wydawnictwach. Współpracował m.in. z „Wiadomościami Bartoszyckimi”, „Gazetą Olsztyńską”, „Gońcem Bartoszyckim”, „Tygodnikiem Warmińskim”. Członek Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, od 2002 roku Związku Literatów Polskich, oddział w Olsztynie. Redaktor Zeszytów Literackich wydawanych przez Barcję. Opublikował tomiki wierszy:

 • Zboża urodziwe (1982)
 • Środek świata (1987)
 • Z opłotków wsi (1998)
 • Stąd widać małe miasteczko (1991)
 • Potrzebne światu (2001)
 • Teraz i zawsze (2003)
 • Żniwowisko (2007)

Nagrody i wyróżnienia

 • Laureat specjalnej nagrody „Siedleckich Pogłosów” w konkursie „Życiorys własny robotnika”
 • 1984 - Nagroda w konkursie poetyckim „Bartoszyce ’84”, wyróżnienie specjalne za wiersz o Bartoszycach
 • 1986 - Wyróżnienie w konkursie Matki-Polki, łódzkiego oddziału RSTK
 • 1986 - Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim I Gdańskich Spotkań z Twórczością Robotników
 • 1986 - Wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim O „Laur Zielonego Liścia” im. Michała Kajki
 • 1989 - Wyróżnienie konkursu literackiego „Bartoszyce ’89
 • 2008 - Nagroda marszałka województwa warmińsko-mazurskiego w dziedzinie kultury za całokształt twórczości
 • 2009 - Nagroda w Konkursie Poetyckim „O Laur Łyny” z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii oraz pobytu Mikołaja Kopernika na Warmii

Bibliografia

 1. Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja” 1983-2008 / [red. zesp. Jerzy Sałata, Urszula Drogomir, Jan Bachar]. – Olsztyn : Edytor Wers, 2009.
 2. Okulicz-Kozaryn, Jan: Życiorys własny robotnika-poety : Jerzy Sałata / Jan Okulicz-Kozaryn // W: Pióro i pamięć : 50-lecie oddziału Związku Literatów Polskich 1955-2005 : praca zbiorowa / pod red. Józefa Jacka Rojka. – Olsztyn : Związek Literatów Polskich, Pracownia Wydawnicza ElSet, 2005. – S. 157-168.

Zobacz też