Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Wielomodułowy projekt o charakterze popularnonaukowym oraz artystycznym, organizowany corocznie w Olsztynie we wrześniu od 2003 r.

Organizator

Cele

Celem tej imponującej pod względem rozmachu i zaangażowania olsztyńskich instytucji nauki i kultury imprezy jest popularyzacja nauki jako takiej oraz jej licznych, poszczególnych dziedzin – od fizyki, matematyki i mechaniki, przez nauki biologiczne, medycynę, psychologię, nauki społeczne, nauki polityczne, historię oraz wiedzę o regionie Warmii i Mazur. Impreza upowszechnia również sztukę jako kategorię artystycznych środków wyrazu człowieka (malarstwo, rzeźbę, teatr, muzyka, film).

Historia

Inicjatywa opisywanej imprezy powstała w Ministerstwie Nauki i nawiązywała do realizowanych w innych miastach Polski festiwali nauki oraz tzw. pikników naukowych w krajowych ośrodkach akademickich. Od zorganizowania pierwszej edycji w Olsztynie koncepcja projektu oraz jej realizacja bardzo się zmieniła – przede wszystkim w niezwykły sposób rozwijając. W 2009 r. nazwa imprezy z pierwotnej „Olsztyńskie Dni Nauki” otrzymała określnik „Sztuki”, zmieniający znacznie zakres modułów budujący projekt. W roku 2008 r. Dni dołączyły do organizowanego w krajach Europy akcji „Noc Naukowców”.

Opis

Głównym organizatorem całości we wszystkich edycjach jest największy ośrodek akademicki Olsztyna, czyli Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Współorganizacją konkretnych podimprez modułowych (wystaw, wykładów, pokazów, warsztatów, wystepów, prezentacji, konkursów, spotkań) corocznie zajmują się liczne instytucje miasta: uczelnie (np. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego), ośrodki naukowe (np. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej), biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, muzea (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), domy kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie), instytucje użyteczności publicznej (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie), teatry (Olsztyński Teatr Lalek) i inne. Podczas kolejnych realizacji powyższe placówki organizowały w swoich siedzibach oraz w licznych punktach miasta kolejne atrakcje. Imprezy te miały zarówno charakter plenerowy, jak i zamknięty, a udział w części z nich wymagał wcześniejszej rezerwacji. Adresowano je do wszystkich grup wiekowych, niektóre specjalizując (specjalnie dla młodszych dzieci, uczniów szkół średnich czy studentów). Każdorazowo impreza jest propagowana oraz na bieżąco nagłaśniana przez regionalne media – ośrodek telewizji oraz radiostacje: UWM FM oraz Polskie Radio Olsztyn (powstała specjalna audycja Radiowa Akademia Nauk),.

Edycje

Zobacz też