Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Fot. Ryszard Sternik
Źródło: Zbiory WBP w Olsztynie
Fot. R. Czerniewski
Źródło: Miesięczna Kronika Fotograficzna : województwo olsztyńskie. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979. - Nr 7/79.

Olsztyński obiekt użyteczności publicznej, (przy ul. Żołnierskiej), centrum naukowo-rozrywkowo-edukacyjne z siedzibą w dawnej wieży ciśnień.

Powstanie

Otwarcie – 13 października 1979 r.

Budynek

Zaadaptowana wieża ciśnień, wybudowana w 1897 r. na Wzgórzu św. Andrzeja, najwyższym wzniesieniu dawnego Olsztyna (143 m n.p.m.). Na wieżę prowadzi 138 schodów. W budynku znajdują się pracownie tematyczne ze zgromadzonymi przyrządami i instrumentami astronomicznymi (m.in. zegary wahadłowe W.H. Shortta)

 • pracownia służby czasu
 • pracownia promieniowania kosmicznego
 • pracownia analizy widm gwiazdowych
 • pracownia fotometryczna
 • pracownia komputerowa

Wyposażenie

 • główny teleskop 150/2250 (reflektor typu Coudé) pod kopułą
 • detektor promieniowania kosmicznego (Conversiego) do badania i obserwacji toru przelotu milionów, cząstki powstałe w wyniku zderzeń cząstek promieniowania kosmicznego z jądrami atomów w górnej warstwie ziemskiej atmosfery (jedyne w Polsce urządzenie tego typu)

Priorytet

 • popularyzacja nauki
 • dydaktyka astronomii i nauk pokrewnych

Działalność

 • pokazy nieba (w dzień oraz w nocy – podczas bezchmurnej pogody)
 • zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży
 • ekspozycje stałe
 • prezentacja panoramy Olsztyna z tarasu na wieży
 • prowadzenie kół zainteresowań
 • prowadzenie Klubu Obserwatorów
 • prowadzenie Klubu Komputerowego
 • organizacja konkursów astronomiczno-astronautycznych
 • organizacja zajęć szkoleniowych dla nauczycieli oraz studentów
 • praktyki dla studentów astronomii
 • organizacja konferencji
 • prowadzenie prac badawczych przez pracowników placówki
 • organizacja wyjazdów studyjnych rodzimych naukowców za granicę (m.in. Węgry, Finlandia)

Zobacz też

Bibliografia

 1. Biała, Jadwiga: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne / Jadwiga Biała, oprac. graf. Tadeusz Burniewicz. - Olsztyn : Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, [1995].

Strona www

http://www.planetarium.olsztyn.pl