Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki 2009

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Siódma edycja wielomodułowego projektu o charakterze popularnonaukowym oraz artystycznym pn. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, zorganizowana w dniach 21-25 września 2009 r. w Olsztynie.

Źródło: „Forum Akademickie”, 2009, nr 10, s. 11.

Organizator

Komitet organizacyjny:

 • Władysław Kordan, Stanisław Czachorowski, Anna Smoczyńska, Anna Zalecka, Sabina Chęcmanowska, Anna Wieczorek, Lech Kryszałowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Bogusław Kulesza i Jacek Szubiakowski ( Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne)
 • Krystyna Piskorz-Ogórek, Grzegorz Adamowicz (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie)
 • Irena Kierzkowska, Elżbieta Majchrzak-Kłokocka, Kornelia Kotwicka, Barbara Szymczyk, Magdalena Kantorczyk (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)

(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)

Opis

W opisywany projekt o imponującym rozmachu zaangażowanych była większość placówek naukowych Olsztyna, a poszczególne moduły miały miejsce w wielu punktach miasta (w większości w dzielnicy Kortowo, olsztyńskim „miasteczku studenckim”). Imprezy miały zarówno charakter plenerowy, jak i zamknięty, a udział w części z nich wymagał wcześniejszej rezerwacji. Poszczególne moduły stanowiły zarówno warsztaty, wykłady i pokazy multimedialne, jak i wystawy, projekcje oraz występy artystyczne.

Przebieg

21 września

(poniedziałek)

22 września

(wtorek)

 • 9.00-14.00 – dzień otwarty Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie
 • 9.00-14.00 – zwiedzanie Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku (start: parking przy Rektoracie, Kortowo)
 • 10.00-11.30 – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy Od tabliczki glinianej do książki elektronicznej (Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
 • 10.00-14.00 – W krainie serów – pokaz produkcji sera holenderskiego wraz z degustacją produktów mleczarskich (Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, UWM)
 • 10.00-14.00 – Zrób to sam ze smakiem – prezentacja wyposażenia hali wytwórstwa mięsnego, pokaz produkcji kiełbasy białej wraz z degustacją (Katedra Technologii i Chemii Mięsa, UWM)
 • 10.00-13.00 – Tłoczenie na zimno – prosty sposób otrzymywania oleju roślinnego do celów jadalnych i produkcji biodiesla – pokaz produkcji wraz z pogadanką (Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, UWM)
 • 10.00-14.00 – wyprawa łodzią hydrograficzną ph. Zbadaj dno Jeziora Kortowskiego (Przystań Kortowska)
 • 10.00-11.45 – pokaz wraz z pogadanką Zdjęcia satelitarne naszego miasta i regionu (Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji, UWM)
 • 10.30-15.00 – prezentacja prac konkursowych uczniów szkół średnich Technicznych (Dom Technika NOT w Olsztynie)
 • 10.30-14.15 – O filtracji membranowej – prezentacja (Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, UWM)
 • 12.00-13.30 – wykład Mikroorganizmy w żywności – negatywy i pozytywy (Wydział Nauki o Żywności, UWM)
 • 10.00-15.00 – pokazy naziemnego skanera laserowego (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, UWM)
 • 18.00-19.30 – konsultacje z pracownikami UWM pn. Kameralne spotkania z nauką… i naukowcami (Kawiarnia „U Artystów” w Olsztynie]])
 • 17.00-20.00 – warsztaty fotograficzne Fotografia w poszukiwaniu symbolu (Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
 • 18.00-20.00 – warsztaty językowe dladorosłych Angielski metodą Callana; prowadzenie: lektorzy ze Szkoły Językowej One School (Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
 • akcja 400 lat teleskopu i 40 lat Internetu:

23 września

(środa)

 • 9.00-15.00 – warsztaty wykonywania wielościanów pn. Świat wielościanów (Wydział Matematyki i Informatyki, UWM)
 • 9.00-10.00 – prezentacja Świat pełen drgań (Wydział Matematyki i Informatyki, UWM)
 • 9.00-14.00 – prezentacja z zakresu fizyki pt. Polska gola!, czyli fizyk komputerowy gra w piłkę (Wydział Matematyki i Informatyki, UWM)
 • 9.00-14.00 – prezentacja nt. zastosowania matematyki w sztuce pt. W poszukiwaniu piękna (Wydział Matematyki i Informatyki, UWM)
 • 9.00-15.00 – prezentacja Odnowa wody w środowisku przyrodniczym (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, UWM)
 • 9.00-14.00 – zajęcia dla uczniów liceów Chemia jest fajna (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Chemii, UWM)
 • 10.00-13.40 – zwiedzanie wystawy owadów krajowych i zagranicznych ((Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Fitopatologii i Entomologii, UWM))
 • 10.00-11.30 – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy Od tabliczki glinianej do książki elektronicznej (Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
 • 10.00-15.00 – prezentacja Z prądem czy pod prąd? (Wydział Matematyki i Informatyki, UWM)
 • 9.00-15.00 – warsztaty florystyczne (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ogrodnictwa, UWM)
 • 9.00-14.00 – konsultacje ph. Jak formować i ciąć drzewa oraz krzewy owocowe? (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ogrodnictwa, UWM)
 • 10.00-14.00 – prezentacja nt. programowania robotów pt. Domowy robot, lecz nie kuchenny (Wydział Matematyki i Informatyki, UWM)
 • 10.00-15.00 – wykład O geometriach nieuklidesowych (Wydział Matematyki i Informatyki, UWM)
 • 10.00-16.00 – warsztaty terenowe Gleby organiczne, ich rola w życiu każdego człowieka i zachodzące w nich przemiany (okolice Olsztyna-Kortowa)
 • 10.00-14.00 – prezentacja Poznaj i spróbuj żywność ekologiczną (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Systemów Rolniczych, UWM)
 • 10.30-15.00 – prezentacja prac konkursowych uczniów szkół średnich technicznych (Dom Technika NOT w Olsztynie)
 • 11.00-15.30 – prezentacja wraz z degustacją Jaki to owoc i jak smakuje? (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zakład Dydaktyczno-Doświadczalny, UWM)
 • 17.00-20.00 – prelekcje, pokazy i warsztaty pn. Malowanie światłem (Multicentrum w Olsztynie)
 • 18.00-19.30 – konsultacje z pracownikami UWM pn. Kameralne spotkania z nauką… i naukowcami (Kawiarnia „U Artystów” w Olsztynie]])
 • 17.00-20.00 – warsztaty fotograficzne Teoria a praktyka – kreowanie obrazu; prowadzenie: Grupa Twórcza 4D (Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
 • 9.00-16.00 – Spotkania z dawną i niedawną przeszłością w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku – wykład z prezentacją (Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku)

24 września

(czwartek)

 • 9.00-13.45 – demonstracja działania mikroskopu ph. Komórka w mikroskopie elektronowym – (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Zakład Histologii i Embriologii, UWM)
 • 10.00-11.30 – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy Od tabliczki glinianej do książki elektronicznej (Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
 • 10.00-13.00 – prezentacja Zastosowanie endoskopii w chirurgii zwierząt – (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Chirurgii i Rentgenologii, UWM)
 • 10.00-14.00 – zwiedzanie hodowli zwierząt ph. Zwierzęta, które warto obejrzeć – (Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Owiec i Kóz, UWM)
 • 9.00-12.00 – wykład Etyczno-prawne aspekty ratowania dzikich ptaków (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Zakład Chorób Ptaków, UWM)
 • 8.00-14.00 – dzień otwarty Polikliniki Weterynaryjnej (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Poliklinika Weterynaryjna, UWM)
 • 10.00-14.00 – wykład Koń, jaki jest, każdy widzi – (Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Koniec i Jeździectwa, UWM)
 • 10.00-20.00 – prezentacja nt. wartości miodu pt. Życie miodem słodzone oraz warsztaty kulinarne i świecowe – (Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Pszczelnictwa, UWM)
 • 12.00-14.00 – akcja Od zarodka do noworodka: wystawa fotograficzna oraz spotkania konsultacyjne dla młodych rodziców – (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)
 • 16.00-19.00 – akcja Renesansowy prozdrowotny styl życia człowieka – nauka i praktyka – wykłady, prezentacje, pokazy, warsztaty (Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego)
 • 17.00-18.15 – akcja Światło i dźwięk (Planeta 11):
  • prelekcja Anny Kuźniak Światło w muzyce
  • warsztaty Natura światła a natura dźwięku
 • 18.00-19.30 – konsultacje z pracownikami UWM pn. Kameralne spotkania z nauką… i naukowcami (Kawiarnia „U Artystów” w Olsztynie]])
 • 18.30-20.15 – koncert zespołu „Asura” (parking przy Planecie 11)

25 września

(piątek)

 • 9.00-14.00 – pokaz Świecące komórki mózgu (Katedra Anatomii Porównawczej, UWM)
 • 9.00-15.00 – warsztaty W pracowni histologa – prezentacja (Katedra Anatomii Porównawczej, UWM)
 • 9.00-16.00 – wycieczka przyrodniczo-krajoznaawcza nad jezioro Narie (start: parking przy Rektoracie, Kortowo)
 • 10.00-11.30 – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy Od tabliczki glinianej do książki elektronicznej (Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
 • 10.00-11.00 – pokaz Chore tkanki i narządy pod mikroskopem (Katedra Anatomii Porównawczej, UWM)
 • 10.00-11.00 – wykład Moralne podłoże kryzysu gospodarczego (Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
 • 10.00-13.00, 16.00-19.00 – warsztaty muzyczne (Instytut Muzyki, UWM)
 • 11.00-12.00 – spektakl Piękna i bestia (Olsztyński Teatr Lalek)
 • 11.00-15.00 – IV Regionalna Wystawa Innowacyjności (hol Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie)
 • 12.30-13.00 – lekcja teatralna Wykład Profesora Butafory – sceniczne cuda, zjawy i upiory (Olsztyński Teatr Lalek)
 • 8.00-16.00 – wycieczka ornitologiczna w okolice Świątek, poświęcona obserwacji ptaków wodno-błotnych w okresie migracji jesiennej (start: parking przy Rektoracie, UWM)
 • 9.00-10.00 – pokaz Z pijawkami przez świat (Katedra Zoologii, UWM)
 • 10.00-11.00 – pokaz Twarde jak mięczaki (Katedra Zoologii, UWM)
 • 11.00-12.00 – prezentacja multimedialna Jak ryba w wodzie (Katedra Zoologii, UWM)
 • 11.00-12.00 – wykład Co to jest nauka? (Katedra Zoologii, UWM)
 • 13.00-14.00 – wykład oraz konkurs ph. Świat pijawek (Hirudinida) (Katedra Zoologii, UWM)
 • 12.00-13.00 – Świat w kropli wody – pokaz mikroorganizmów żyjących w wodzie (Katedra Zoologii, UWM)
 • 10.00-14.00 – warsztaty Chemia w kuchni (Centrum Biologii, UWM)
 • 15.00-18.30 – zajęcia warsztatowe dla nauczycieli pt. Myślenie naukowe w nowej podstawie programowej (Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
 • 16.00-19.00 – Kids World – angielski dla przedszkolaków; prowadzenie: lektorzy ze Szkoły Językowej One School w Olsztynie (Instytut Muzyki, UWM)
 • 17.00-18.30 – wykład Dlaczego niektórzy ludzie są atrakcyjni (Gazeta Cafe w Olsztynie)
 • 18.30-19.00 – wykład Polska muzyka fletowa (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie)
 • 19.00-20.00 – recital fletowy Kompozytorzy polscy w muzyce fletowej; wykonawcy: Leszek Szarzyński i Kaori Okuzumi (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie).

Bibliografia

 1. rak: Dni Nauki i Sztuki - świat jest ciekawy! / rak, mah, lek // „Forum Akademickie”. - 2009, nr 10, s. 11.