Olsztyński Ośrodek Taneczny (OOT) Federacja Stowarzyszeń i Klubów Tanecznych (FSiKT) w Polsce

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Renata nowak.jpg
Maria Jolanta Felska z Prezesem FSKiT Bogusławem Jabłońskim (z lewej), 1970 r.
Variete.jpg
Taniec elitarny.jpg
Ośrodek.jpg
Acfelska.jpg
Źródło:Archiwum Andrzeja Cieślaka

Organizacja specjalistyczna zajmująca się upowszechnianiem tańca i rozrywki od połowy 1970 do połowy lat 80. tych XX w. w Olsztynie i województwie.

Lokalizacja

Olsztyn, ul. 22 Lipca 7. Obecnie 11 Listopada.

Krótka historia początków tańca towarzyskiego w Olsztynie

Jako pierwszy, taniec towarzyski w Olsztynie propagował w formie kursów w latach 1957-58 w Wojewódzkim Domu Kultury w Olsztynie Andrzej Samulowski - potomek zasłużonej dla polskości rodziny z Gietrzwałdu. Odbywając studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, przy okazji uczył się tańca towarzyskiego u prof. Mariana Wieczystego.

Dla tańca towarzyskiego w Polsce dopiero po 1956 roku pojawił się dobry klimat, dlatego w 1958 roku Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie oddelegował do Krakowa na pierwszy kurs nauczycieli tańca Huberta Wydorskiego, który po szkoleniu i egzaminach u M. Wieczystego otrzymuje tytuł Nauczyciela Tańca kat. C, a w 1959 roku kat I. H. Wydorski przez 15 lat popularyzował z powodzeniem taniec towarzyski w Olsztynie i województwie.

Największe jednak zasługi dla początków tańca towarzyskiego lat 70. tych i początku 80. tych w Olsztynie ma „Zasłużony Działacz Kultury” Maria Jolanta Felska - „Mariola”- absolwentka 4-letniego Zawodowego Studium Tanecznego przy Centralnym Ośrodku Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie. Rodzinną tradycję kontynuuje siostra „Marioli” Karolina i jej mąż Krzysztof Wasilewski, prowadzący dzisiaj szkołę tańca i organizujący imprezy taneczne na światowym poziomie, np.: Międzynarodowy Festiwal Tańca Tropicana Cup w Mikołajkach.

Federacja Stowarzyszeń i Klubów Tanecznych w Polsce

W 1966 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego uzyskał od Ministerstwa Kultury i Sztuki zgodę na utworzenie Federacji Stowarzyszeń i Klubów Tanecznych w Polsce ze statutowym prawem powoływania jednostek terenowych. Pierwszym prezesem był Bogusław Jabłoński.

Olsztyński Ośrodek Taneczny (OOT)

Na początku 1976 roku dyrektor Miejskiego i Międzyzwiązkowego Domu Kultury w Olsztynie Wiesław Rogalski finalizuje z Federacją umowę o utworzeniu Olsztyńskiego Ośrodka Tanecznego w oparciu o jej statut. Miasto udostępnia Ośrodkowi do remontu lokal po byłej drukarni państwowej (przedwojenna „drukarnia Harichów”) na I piętrze. Środki finansowe na działalność w 60 procentach zabezpieczała Federacja z Budżetu Państwa, 40 procent OOT musiał wypracować sam.

Cele statutowe

OOT inicjował i organizował samodzielnie lub w kooperacji (Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, Wojewódzkiego, Towarzystwo Miłośników Olsztyna, Domy Towarowe Centrum - Dukat, WSS „SPOŁEM”, WPHW, OZOS „Stomil”, hotele, domy wczasowe, restauracje, stowarzyszenia twórcze) wielkie i mniejsze imprezy taneczne i rozrywkowe na terenie miasta (estrada fosy zamkowej, Plac gen. K. Świerczewskiego) i województwa, m.in.: Dni Olsztyna, Iławy, Folkloru, Międzynarodowe Turnieje Tańca (także O Puchar Prezydenta Miasta), Kiermasze, Jarmarki, Festyny, dyskoteki, programy „mini variete” dla gastronomii (Restauracja „Pod Żaglami”, kawiarnia „Andromeda”), pokazy, przeglądy, wystawy) i województwa: Night Club „Carmen” - hotel Mrongovia w Mrągowie, hotel „Panorama”, Kawiarnia „Zacisze” w Ostródzie, Kawiarnia „Zacisze” w Szczytnie, Kawiarnia „Stokrotka” w Jezioranach, Ośrodek Wypoczynkowy Warszawskich Zakładów Telewizyjnych „Unitra-Polkolor” w Starych Jabłonkach, Szkoła Podstawowa nr 14, Kawiarnia „Słoneczna” w Olsztynie.

Z Ośrodkiem aktywnie współpracowały olsztyńskie szkoły, uczelnie, kluby i domy kultury, kierowane m. in. przez: Agora - Zbigniew Waszkiewicz, Akces- Wiesława Włodarska, Bimanol - Tadeusz Michalski, Budowlani- Roman Niemczewski, Dom Środowisk Twórczych - Janusz Dąbrowski, Kabanosik - Nina Hajne, Łączność - Tadeusz Ziomek, Merkury - Beata Jarząbek, Mozaika - Teresa Śmieszny.

Przy OOT działały m. in. kluby (prezenterów dyskotek), grupy modelek i modeli, taneczne, m. in.: Rytm, Contra, zespół estradowy „GAMB”, kapela podwórkowa Wędrowne Stowarzyszenie Muzyczne „Ośka”.

Z OOT współpracowali m. in. Aktorzy, animatorzy kultury, dziennikarze, fotograficy, muzycy, plastycy, pisarze, prezenterzy, reżyserzy, tancerze itp. (alfabetycznie):

W OOT pracowali m. in.

 • Kamiński Marek,
 • Paweł Raduchowski,
 • Jadwiga Siemieniuk,
 • Stanisława Śleszyńska,
 • Beata Papsiejew,
 • Renata Nowak

Dyrektorzy OOT

 • Wiesław Rogalski
 • Alina Mikołajczyk
 • Krystyna Licznerska
 • Teresa Malec

Zobacz też

Źródło

 1. Informacje i Archiwum Andrzeja Cieślaka