Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe Śpiewajmy Poezję - 1976

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Znak graficzny III Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Plakat III Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Regulamin III Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Ryszard Szmit (po lewej) ze Zbigniewem Rojkiem podczas występu konkursowego Spotkań Zamkowych w 1976 r.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka


Trzecia edycja festiwalu piosenki poetyckiej Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”, która odbyła się w dniach 4-6 sierpnia 1976 r. w Olsztynie, Nidzicy i Lidzbarku Warmińskim.

Opis

W ramach III Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych odbyły się cztery koncerty w Olsztynie, Nidzicy i Lidzbarku Warmińskim. Realizatorzy zrezygnowali z podziału części konkursowej na dwie części – podczas obydwu koncertów konkursowych oceniano zarówno interpretację utworów, jak i kompozycje. W koncertach pozakonkursowych wystąpili: Anna Chodakowska, Elżbieta Wojnowska, Leszek Długosz, Natasza Czarmińska, Stefan Zach. Przez cały czas trwania festiwalu prowadzone były seminaria, podczas których dyskutowano na temat sztuki śpiewana poezji, interpretacji tekstów, związków muzyki i słowa oraz przyszłości imprezy.
Znakiem graficznym III Spotkań Zamkowych był projekt Henryka Dekkera – stylizowana wieża zamkowa, nazywana potocznie „haftką”.

Organizatorzy

Realizatorzy:

 • Kierownik artystyczny i reżyser – Bogdan Augustyniak
 • Kierownik muzyczny – Stefan Rudko
 • Dyrygent – Roman Urbanek
 • Światło – Janusz Połom
 • Konsultacja scenograficzna – Eugeniusz Jankowski
 • Asystent reżysera – Tadeusz Żuchowski
 • Kierownik produkcji – Mieczysław Mękarski
 • Prowadzenie koncertów: Elżbieta Śmiarowska, Krzysztof Materna

Program

 • Koncert inauguracyjny „Zielnik wierszy” (4 sierpnia, Nidzica)
 • Koncert konkursowy „Malowany wiatr” (5 sierpnia, Lidzbark Warmiński)
 • Koncert konkursowy „Prośba o wyspy szczęśliwe” (6 sierpnia, Olsztyn)
 • Finałowy koncert laureatów (7 sierpnia, Olsztyn)

Konkurs

 • Jury:
  • Zdzisław Sierpiński – przewodniczący
  • Andrzej Korman
  • Ryszard Krawczyk
  • Tadeusz Kubiak
  • Piotr Moss
  • Stefan Połom
  • Jerzy Sokołowski
  • Piotr Sokołowski
  • Jerzy Soszyński
  • Lech Śliwonik
 • Wykonawcy:
  • Elżbieta Adamiak
  • Janusz Bochenek
  • Małgorzata Bratek
  • Halina Cichoń-Haras
  • Marek Czerwik
  • Przemysław Gintrowski
  • Barbara Kalinowska
  • Tadeusz Karmazyn
  • Ryszard Kowalewski
  • Aida Kozioł
  • Małgorzata Lesiecka
  • Krzysztof Lisak
  • Honorata Magdeczko
  • Ewa Mąkowska
  • Józef Mikucki
  • Grupa „Miniatury”
  • Elżbieta Olesińska
  • Anna Redel
  • Zbigniew Rojek, Ryszard Szmit
  • Tadeusz Serafin
  • Witold Sławiński
  • Jerzy Stachurski
  • Wanda Staroniewicz, Wojciech Staroniewicz
  • Jadwiga Tyszko
  • Jan Wołek
  • Mirosława Zajda
  • Jan Zdziarski
  • Dorota Żmijewska

Laureaci

 • Nagrody za interpretację:
  • I (ex aequo): Honorata Magdeczko, Jan Wołek
  • II – Elżbieta Adamiak
  • III – Dorota Żmijewska
 • Wyróżnienia za interpretację:
  • Małgorzata Lesiecka
  • Tadeusz Karmazyn
  • Tadeusz Serafin
 • Nagrody za kompozycję:
  • I – nie przyznano
  • II – Janusz Filiciak
  • III (ex aequo): Wanda Staroniewicz, Janusz Bochenek
 • Wyróżnienia za kompozycję:
  • Janusz Hnatowicz
  • Ewa Mąkowska
  • Erwin Regosz
  • Dorota Żmijewska
 • Puchar prezydenta Olsztyna – Janusz Filiciak
 • Puchar naczelnika Lidzbarka Warmińskiego – Jan Wołek
 • Puchar naczelnika Nidzicy – Honorata Magdeczko
 • Nagroda „Gazety Olsztyńskiej” – Józef Mikucki
 • Nagroda Rozgłośni Radiowej w Olsztynie – Mirosława Zajda
 • Nagroda Państwowej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – Elżbieta Adamiak
 • Nagroda Rektora ART w Olsztynie – Dorota Żmijewska
 • Nagroda Zarządu Wojewódzkiego ZSMP – Anna Redel

Bibliografia

 1. Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” Olsztyn 1974-2003 / red. Tomasz Śrutkowski. – Olsztyn : Edytor „WERS”, 2004.
 2. Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” : materiały informacyjne tyczące imprez organizowanych w latach 1974-80. – [Olsztyn : Wojewódzki Dom Kultury, 1981.]
 3. Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” 1974-1987 / oprac. Marian Juszczyński. – [Olsztyn : Wojewódzki Dom Kultury, 1988.]
 4. XI Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” 26-26lipca 1984 : [materiały dotyczące imprez organizowanych w latach 1974-1983]. – [Olsztyn : Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1984.]
 5. d: Nagrody, wyróżnienia... / d // „Gazeta Olsztyńska”. – 1976, nr 181, s. 3.
 6. (jh): Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe – 76 „Śpiewajmy Poezję” / (jh) // „Gazeta Olsztyńska”. – 1976, nr 176, s. 1, 2.