Ogólnopolskie Forum Literackie Ziemie Odzyskane w literaturze

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Ze Zbiorów WBP w Olsztynie

Trzecie Ogólnopolskie Forum Literackie pisarzy zorganizowane w Olsztynie w dniach 30-31 maja 1985 r.

Organizator

Organizatorem forum był Oddział Związku Literatów Polskich w Olsztynie. W składzie komitetu organizacyjnego znaleźli się Władysław Ogrodziński - przewodniczący, Bolesław Karpowicz i Jerzy Adam Sokołowski - zastępcy, sekretarz Kazimierz Oniszczuk.

Opis

Spotkanie pisarzy zostało połączone z konferencją sprawozdawczą Związku Literatów Polskich. Obradom i dyskusjom literackim towarzyszyły spotkania autorskie, a także kiermasz książek zorganizowany na ówczesnym placu im. Karola Swierczewskiego (dzisiaj Targ Rybny).

Przebieg

Pierwszego dnia forum otwarto obrady w sali olsztyńskiej Filharmonii. W prezydium zasiedli prezes Zarządu Głównego ZLP i 17 prezesów oddziałów terenowych oraz główni referenci: Wilhelm Szewczyk, Feliks Fornalczyk i Władysław Ogrodziński. Minutą ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłych pisarzy: Marii Zientary-Malewskiej, Jana Boenigka, Leonarda Turkowskiego i Edwarda Martuszewskiego. Referaty wygłosili:

W ramach forum odbył się cykl spotkań autorskich:

W programie znalazł się także kiermasz książek pn. „Ziemie Odzyskane w literaturze” na Placu Świerczewskiego z udziałem takich pisarzy, jak: Halina Auderska, Jan Górec-Rosiński, Tadeusz Hołuj, Jerzy Ignaciuk, Jacek Kajtoch, Ireneusz G. Kamieński, Czesław Kuriata, Sławomir Kryska, Jan Koprowski, Jan Łysakowski, Zbigniew Nienacki, Tadeusz Oracki, Władysław Ogrodziński, Aleksander Omiljanowicz, Tadeusz Paiper, Jan Purzycki, Henryk Syska, Jerzy Adam Sokołowski, Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, Roman Samsel, Tadeusz Willan, Andrzej Wakar.

Bibliografia

  1. Chłosta-Zielonka, Joanna: Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 / Joanna Chłosta-Zielonka. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010, s. 124-125.
  2. (j): Olsztyn wita literatów : literackie spotkania z czytelnikami / (j) // „Gazeta Olsztyńska”. – 1985, 25 maja, s. 1, 2.