Centrum Sztuk Wizualnych w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo Centrum Sztuk Wizualnych w Olsztynie
Źródło: Archiwum MOK Olsztyn

Projekt edukacyjny stworzony i koordynowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie od 2008 roku.

Siedziba

Kamienica Naujacka MOK, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn

Historia

Centrum, jako platforma działań twórców amatorów w wielu dziedzinach artystycznych, rozpoczęło działalność we wrześniu 2008 roku. Założone zostało z inicjatywy Marka Marcinkowskiego – dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Tworzeniem placówki zajął się fotograf Paweł Staszak. Obecnie działalność Centrum Sztuk Wizualnych koordynują: Agnieszka Prusik i Marta Borkowska-Panufnik (sztuki plastyczne) oraz Paweł Staszak (fotografia i grafika komputerowa).

Działalność

Centrum Sztuk Wizualnych oferuje cykliczne zajęcia warsztatowe (w tym od 2011 roku także dla dzieci) w zakresie filmu, fotografii, grafiki komputerowej oraz sztuk plastycznych, a także reklamy. Ponadto organizuje kursy, wykłady, wystawy indywidualne i zbiorowe, prowadzi działalność edukacyjną. Podsumowaniem działalności sekcji plastycznych jest rokrocznie przygotowywana w wybranych galeriach Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie wystawa zbiorowa „Art Finał”. Dotychczas odbyło się siedem edycji:

  • Art Finał 2009
  • Art Finał 2010

Kadra

Warsztaty w Centrum Sztuk Wizualnych prowadzą:

Bibliografia

  1. Staszak, Paweł: Fotograficzny Olsztyn/ Paweł Staszak ; il. Krzysztof Gołuch, Justyna Radzymińska // „VariArt”, 2009, nr 4, s. 26.
  2. Informacje zamieszczone przez MOK Olsztyn.

Zobacz też