Konkurs Poetycki z okazji 43 Rocznicy Wyzwolenia Ostródy

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Konkurs literacki zorganizowany w 1988 r. w Ostródzie.

Organizatorzy

Konkurs został zorganizowany przez Koło Miejskie Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury im. Michała Kajki w Ostródzie, a także Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostródzkiej „Grunwald”.

Opis

Na konkurs wpłynęło 75 wierszy 15 autorów, będących członkami Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z terenu województwa olsztyńskiego.

Laureaci

Jury konkursu pod przewodnictwem Romana Tchórza, po zapoznaniu się z pracami uczestników, postanowiło przyznać następujące nagrody:

Wyróżnione i nagrodzone utwory zostały opublikowane w dwumiesięczniku „Ziemia Ostródzka”.

Bibliografia

  1. Tchórz, Roman: Konkurs poetycki z okazji rocznicy wyzwolenia Ostródy / Roman Tchórz // „Ziemia Ostródzka”. – 1988, nr 2, s. 16-17.