Krystyna Maciejewska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

1953- ) – poetka, publicystka

Biografia

Urodziła się 21 sierpnia 1953 r. w Ostródzie. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Mieszka i pracuje w Ostródzie.

Działalność

Pracowała w banku w Ostródzie. W połowie lat 80-tych wstąpiła do Koła Miejskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury im. Michała Kajki. Była członkinią zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego „Ziemia Ostródzka” oraz „Głosu Ostródy”. Była także w zespole redakcyjnym publikacji Ostródzianie o swoim mieście (2007).

Twórczość

Poezją interesuje się od wielu lat. Debiutowała na łaniach „Warmii t Mazur”. Jej wiersze publikowane były m.in. w „Twórczości Robotników”, „Dzienniku Pojezierza”, „Ziemi Ostródzkiej”, „Gazety Olsztyńskiej”. „W wierszach Krystyny Maciejewskiej wielokrotnie przewija się motyw przyrody, jej wpływ na życie codzienne człowieka, i to nie tylko w utworach adresowanych bezpośrednio do niej, ale również w innych, tych, w których spełnia rolę tła, elementu poetyckiej kompozycji wiersza. Wiersze ostródzkiej poetki są wynikiem pracy warsztatowej, doświadczeń i poetyckich poszukiwań nowych znaczeń. W poetyckim zapisie dominuje realizm, ale nie jest obca poetce przenośnia. Jest to ciepła, tkliwa, bardzo kobieca liryka, której w codziennym zabieganiu zaczyna nam brakować.”

Nagrody i wyróżnienia

Bibliografia

  1. Klabuhn Tadeusz: Prezentacje RSTK / Tadeusz Klabuhn // „Ziemia Ostródzka”. – 1990, nr 1, s. 16.
  2. Tchórz, Roman: Rozstrzygnięcie konkursu literackiego z okazji 41-rocznicy wyzwolenia Ostródy / Roman Tchórz // „Ziemia Ostródzka”. – 1986, nr 3, s. 22-23.