Koło Miejskie Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury im. Michała Kajki w Ostródzie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Od prawej: Tadeusz Klabuhn, Edward Dereszkiewicz, Kazimiera Babska, Robert Mrozowicz, Bogusław Gdula, Roman Tchórz.
Źródło: Marek Książek, Ostródzki rodowód robotniczych twórców, „Okolice Ostródy”, T. 3 (2011), s. 6.

Oddział Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury Województwa Olsztyńskiego, skupiający od 1985 r. twórców amatorów działających na terenie powiatu ostródzkiego.

Historia

Koło Miejskie powstało 3 lutego 1985 r. Wyłonione zostało ze struktur Wojewódzkiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury województwa olsztyńskiego, w którym funkcję prezesa pełnił Tadeusz Klabuhn. Oficjalne powołanie nastąpiło podczas Walnego Zgromadzenia tego stowarzyszenia w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych w Ostródzie. Wybrano wówczas Zarząd Koła, w skład którego weszli:

Przez wiele lat siedzibą stowarzyszenia były sale Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostródzie. W skład kolejnego zarządu weszli Mariola Platte, Tadeusz Klabuhn, Krystyna Maciejewska i Marian Mackiewicz. Z czasem przyłączyli się także inni twórcy, m.in. Jerzy Sałata. W 1988 r. prezesem został Marek Skowroński. Od 1997 r. funkcję przewodniczącego pełni Józef Włodzimierz Szymkowski (w 1999 r. na krótko został nim Tadeusz Klabuhn, po nim Wojciech Borkowski). Obecnie Koło funkcjonuje pod nazwą Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury „Ziemi Ostródzkiej” w Ostródzie.

Cel

Celem działalności Koła jest wspieranie twórczości artystów w powiatu ostródzkiego, poprzez organizację spotkań autorskich, warsztatów literackich i plenerów malarskich. Założeniem Koła jest również umożliwienie debiutującym twórcom wymiany doświadczeń, szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej.

Działalność

artystyczna

Członkowie stowarzyszenia realizują swoje założenia w pięciu sekcjach: literackiej, malarskiej, rzeźbiarskiej, fotograficznej i muzycznej. W ramach prac koła organizowano:

Artyści zrzeszeni w ostródzkim Kole RSTK włączali się ponadto w realizację lokalnych imprez kulturalnych (np. konkursy literackie) i sportowo-rekreacyjnych. Podejmowali współpracę z innymi ośrodkami kulturalnymi i oświatowymi. Publikowali też swoje prace literackie na łamach pism regionalnych: „Gazeta Olsztyńska”, „Dziennik Pojezierza”, „Ziemia Ostródzka”, „Twórczość Robotnicza”, „Bez Przysłony”. W prasie lokalnej ukazały się m.in. utwory Tadeusza Klabuhna, Marioli Platte, Romana Tchórza – członków redakcji pisma „Ziemia Ostródzka” oraz Edwarda Dereszkiewicza, Zbigniewa Jastrzębskiego, Mieczysława Prezgota. Z czasem Koło podjęło również współpracę z nieprofesjonalnymi artystami z obwodu kaliningradzkiego. W kwietniu 2004 r. w Centrum Kultury w Ostródzie zorganizowano wystawę dokumentalną poświęconą Robotniczemu Stowarzyszeniu Twórców Kultury.

wydawnicza

Staraniem Koła Miejskiego RSTK w Ostródzie wydano m.in. Wielki Skok Romana Cowarda (właściwie Romana Tchórza, Czasoprzestrzeń Czarnolasu Tadeusza Klabuhna, Nocną Zmianę Lecha Ertela (1986), Nie ma patentu na życie – tomik zbiorowy poezji członków koła regionalnego, Świadectwo obecności - almanach Formacji Literackiej Art-Laboro (2001)

Bibliografia

  1. Tchórz, Roman: Nowe władze RSTK / Roman Tchórz // „Ziemia Ostródzka”. – 1986, nr 4, s. 21-22.
  2. Tchórz, Roman: Walne zgromadzenie Koła Miejskiego RSTK im. Michała Kajki w Ostródzie / Roman Tchórz // „Ziemia Ostródzka”. – 1985, nr 1, s. 15.
  3. Klabuhn, Tadeusz: Ostródzcy miłośnicy mowy wiązanej / Tadeusz Klabuhn // „Ziemia Ostródzka”. – 1989, nr 6, s. 23-24.
  4. Książek, Marek: Ostródzki rodowód robotniczych twórców / Marek Książek // „Okolice Ostródy”. – T. 3 (2011), s. 1-17.