Konkurs Literacki im. Leonarda Turkowskiego Bartoszyce 2010

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Kolejna edycja Konkursu Poetyckiego im. Leonarda Turkowskiego zorganizowana w 2010 r.

Organizatorzy

Opis

W konkursie wzięło udział 16 autorów, którzy nadesłali 80 wierszy. Na konkurs 16 autorów nadesłało 80 wierszy. Wiersze oceniała komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Przyznano trzy II nagrody oraz cztery wyróżnienia. W kategorii wierszy tematycznie związanych z Bartoszycami postanowiono przyznać dwie nagrody. Konkurs rozstrzygnięto 18 listopada 2010 r. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne. Finałowi konkursu literackiego towarzyszył wernisaż Wystawy Poplenerowej XXIX Międzynarodowego Pleneru Plastyki „Królewska Sosna 2010”.


Komisja konkursowa

Laureaci

Bibliografia

  1. Rygarbski, Stanisław: Rozstrzygnięto konkurs poetycki „Barcji” / Stanisław Rygarbski // Gazeta Olsztyńska.- 2010, dod. Goniec Bartoszycki, [1] [dostęp 19 XII 2010]

Zobacz też