Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło:  [1]
Źródło:  [2]
Źródło:  [3]
Źródło:  [4]
Źródło:  [5]

Muzeum biograficzne Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty, twórcy Hymnu Warmińskiego oraz innych dzieł muzycznych.

Siedziba

11-010 Barczewo
ul. Mickiewicza 13
Muzeum mieści się w budynku, stojącym w miejscu, w którym znajdował się rodzinny dom Feliksa Nowowiejskiego.

Historia

Muzeum kompozytora Feliksa Nowowiejskiego planowano utworzyć już w pierwszych latach powojennych. Ideę udało się zrealizować w 1961 r. Z inicjatywy Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. Stałą ekspozycję przygotował Zygmunt Lietz, kustosz działu historii Muzeum Mazurskiego w Olsztynie przy współpracy muzykologia Jana Boehma. Przeprowadzono remont budynku, który stał w miejscu domu rodzinnego kompozytora. Uroczyste otwarcie Muzeum odbyło się 15 lipca 1961 r., w przeddzień pięćdziesiątej pierwszej rocznicy prawykonania „Roty” na krakowskich Błoniach. Muzeum administracyjnie podlegało Urzędowi Miejskiemu w Barczewie i Urzędowi Powiatowemu w Olsztynie, opiekę merytoryczną sprawowało Muzeum Mazurskie w Olsztynie. Obecnie Muzeum funkcjonuje w strukturach Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.

Zbiory

Muzeum gromadzi pamiątki po Feliksie Nowowiejskim: fotografie, plansze, nuty, rękopisy utworów kompozytora oraz utwory drukiem, frak artysty i maska pośmiertna. W zbiorach Muzeum znajduje się fortepian, na którym miał grywać Nowowiejski, biurko i szafa, będące kiedyś własnością kompozytora. Dzięki kontaktom z rodziną Nowowiejskiego udało się pozyskać do Muzeum meble rodzinne (kanapa i fotele). W Muzeum znajdują się również zabytkowe piece z Woryt, Reszla i Olsztyna, zabytkowe drewniane figury św. Agaty i św. Rozalii (XIX w.) z Barczewa. Gromadzone są książki poświęcone Feliksowi Nowowiejskiemu.

Kadry

Działalność

Muzeum organizuje koncerty, wystawy, sesje naukowe poświęcone Feliksowi Nowowiejskiemu, związane z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Prowadzone są lekcje muzealne, nauka gry na instrumentach. Odbywają się wystawy poświęcone historii Barczewa oraz wystawy malarstwa i rzeźby.

Bibliografia

  1. Keferstein, Halina: Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie / Halina Keferstein // Muzea na Warmii i Mazurach : 1945-1974 / [red. Zofia Biedrzycka-Gozdek et al.]. – Olsztyn, 1974. – S. 40-41.
  2. Zenderowski, W.: 40 lat Muzeum Feliksa Nowowiejskiego : co nam zostało z tamtych lat… / W. Zenderowski // „Wiadomości Barczewskie”. – 2001, nr 12, s. 12.
  3. Zenderowski, W.: Powstanie Muzeum Feliksa Nowowiejskiego / W. Zenderowski // „Wiadomości Barczewskie. – 2006, nr 5, s. 6.