Ars Libris 2010

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo konkursu autorstwa Zbigniewa Urbalewicza.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie

Druga edycja konkursu Ars Libris na najciekawiej edytorsko wydaną książkę regionalną zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w 2010 r.

Opis

Konkurs został zorganizowany 24 września 2010 r. w ramach III edycji Przeglądu Wydawnictw Regionalnych. Stanowił jedną z imprez towarzyszących kiermaszowi wydawniczemu. Skierowany został do wystawców - uczestników Przeglądu, prezentujących własne publikacje regionalne.

Zasady

Do konkursu mogły być zgłaszane wydawnictwa książkowe w kategoriach: proza, poezja, literatura popularnonaukowa. Ocenie podlegały jedynie pozycje opublikowane od września 2009 do lipca 2010 oraz te, których proces wydawniczy miał zostać zakończony do połowy września 2010 r. Każdy wydawca regionalny miał możliwość zgłoszenia na konkurs nie więcej niż trzech wydanych przez siebie tytułów. Książki zgłoszone do konkursu zostały ocenione pod kątem formy wydawniczej przez czytelników w rankingu prowadzonym na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej www.wbp.olsztyn.pl. Głosować można było również na kuponach dostępnych w bibliotece. Po raz pierwszy również i wydawcy uczestniczyli w głosowaniu.

Laureaci

Zobacz też

Bibliografia

  1. MSB: Czytelnicy wybrali bajki Krasickiego : przegląd wydawnictw regionalnych / MSB // „Gazeta Wyborcza”. - 2010, nr 225, dod. „Olsztyn”, s. 1.
  2. Strzyż, Magdalena: Po trzykroć „MojeTwojeNasze” / Magdalena Strzyż, Iwona Bolińska-Walendzik ; oprac. Anna Rau // „VariArt”. - 2010, nr 3, s. 4-6.