Ars Libris

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Statuetki ars libris.jpg
Nagrody ars libris.jpg

Konkurs na najciekawiej edytorsko wydaną książkę regionalną organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie od 2009 r. w ramach Przeglądu Wydawnictw Regionalnych „Moje Twoje Nasze”

Historia

Konkurs został po raz pierwszy zorganizowany w 2009 r. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w ramach II edycji Przeglądu Wydawnictw Regionalnych. Stanowi jedną z atrakcji kiermaszu wydawniczego.

Opis

Do konkursu zapraszani są wydawcy z regionu Warmii i Mazur, którzy mają okazję zaprezentować własne publikacje. Celem jest zwrócenie uwagi na wartościowe książki i czasopisma wyróżniające się zarówno pod względem edytorskim, jak i tematycznym. Konkurs jest pierwszym tego typu przeglądem w województwie warmińsko-mazurskim.

Zasady

Do konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa książkowe w kategoriach: proza, poezja, literatura popularnonaukowa. Ocenie podlegają jedynie pozycje opublikowane w okresie od września roku poprzedzającego konkurs do lipca roku nastęnego. Każdy wydawca regionalny ma możliwość zgłoszenia na konkurs nie więcej niż trzech wydanych przez siebie tytułów. Książki zgłoszone do konkursu są ocenione pod kątem formy wydawniczej przez czytelników w rankingu prowadzonym na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl. Głosować można również na kuponach drukowanych w prasie lokalnej i dostępnych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. W trakcie konkursu wyłonieni zostają zdobywcy trzech pierwszych miejsc. Laureaci uhonorowani zostają statuetkami „Ars Libris”. Laureat I miejsca otrzymuje ekslibris - nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyna. Organizator zapewnia ponadto nagrody rzeczowe dla osób biorących udział w głosowaniu.

Edycje

Bibliografia

  1. Barański, Marek: Ars Libris czeka na zwycięzców : wybierz najładniejszą książkę, wypełnij kupon i wygraj nagrodę / Marek Barański // „Gazeta Olsztyńska”. - 2009, nr 217, s. 5.
  2. Nagrodzeni za najładniejsze książki // „Gazeta Wyborcza”. - 2009, nr 222, dod. „Olsztyn”, s. 3.
  3. Spiczak-Brzezińska, Magdalena: Wybierz najładniejszą książkę Warmii i Mazur / Magdalena Spiczak-Brzezińska // „Gazeta Wyborcza”. - 2009, nr 212, dod. „Olsztyn”, s. 2.