Kościół pw. św. Józefa w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Pomnik św. Józefa przy Kościele.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Kościół św. Józefa w Olsztynie (1912-1913)

Historia

Kamień węgielny pod budowę kościoła został poświęcony wiosną 1912 roku przez księdza Józefa Tischnera. Projektodawcą i nadzorcą budowy kościoła był Friedrich Hetman z Królewca. Kierownikiem budowy został majster murarski Bruno Schulz Z olsztyńskiej firmy budowlanej Alberta Scholza. Konsekracji świątyni dokonał 6 września 1920 roku biskup Augustyn Bludau. Świątynia ma 47 metrów długości i 18,5 szerokości. Jest siedzibą parafii pod tym samym wezwaniem.

Architektura i wnętrze

Kościół św. Józefa jest kościołem neoromańskim, odwrotnie orientowanym. Stanowi murowaną trójnawową bazylikę z transeptem i prezbiterium. Jest jedną z niewielu budowli neoromańskich w Olsztynie. Wschodnia fasada kościoła ma dwie wieże. Ośmioboczna wieża wznosi się nad skrzyżowaniem naw. Wokół kościoła zbudowano w 1965 r. czternaście stacji Drogi Krzyżowej. W Olsztynie jest to jedyna taka zewnętrzna Droga Krzyżowa przy świątyni.

Wystrój świątyni utrzymany jest w stylu neoromańskim. W prezbiterium znajduje się neoromański ołtarz główny autorstwa Georga Schreinera z Regensburga. Przy prezbiterium w apsydach bocznych umieszczono dwa ołtarze: Matki Boskiej i Najświętszego Serca Jezusowego. Jedyne zachowane z okresu przedwojennego malowidło Sądu Ostatecznego Paula Beckmanna z Królewca znajduje się w kopule kościoła. Do cennych zabytków zaliczyć trzeba ambonę pochodzącą z warsztatu Vettera z Dobrego Miasta , przedstawiającą Ojców Kościoła Wschodniego , min. św. Bazylego, Grzegorza z Nysy, Anastazego i Cyryla. Na emporze organowej umieszczono portret kardynała Stanisława Hozjusza. W kościele znajdują się oryginalne witraże z lat 1912-13, wykonane przez firmę Gassen i Blaschke z Dusseldorfu oraz stacje Drogi Krzyżowej wykonane przez Gerharda Fugela z Monachium. Od 2009 r. kościół jest Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Archidiecezji Warmińskiej.


Multimedia


Zobacz też