Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Doroczny festiwal kapel i zespołów śpiewaczych, odbywający się w wybranych miastach województwa, od 1992 r. w Jezioranach.

Opis

W Przeglądzie biorą udział zespoły z terenu województwa olsztyńskiego, po reformie administracyjnej, od 1999 roku województwa warmińsko-mazurskiego. Zmagania konkursowe ocenia profesjonalne jury. W skład komisji oceniających wchodzą specjaliści z dziedziny folkloru i etnografii. Ocenie podlegają:

 • dobór repertuaru i powiązanie muzyki, śpiewu i ruchu scenicznego w prezentowanym programie
 • folklorystyczny autentyzm melodyczny, słowny (cechy gwarowe śpiewu) i instrumentalny (tradycyjne instrumenty ludowe) prezentowanych utworów
 • artyzm i technika wykonania
 • autentyzm i estetyka strojów ludowych i rekwizytów
 • ogólny wyraz estetyczny

W Jezioranach imprezy rozpoczynają się korowodem artystów ulicami miasta. Zmaganiom konkursowym towarzyszą festyny, wystawy, jarmarki.

Cele

 • Prezentacja i popularyzacja najcenniejszych wartości polskiej kultury ludowej z dziedziny folkloru muzycznego i śpiewaczego
 • Popularyzacja folkloru Warmii i Mazur oraz innych regionów etnograficznych Polski z uwzględnieniem folkloru mniejszości narodowych, folkloru ukraińskiego, niemieckiego
 • Konfrontacja i promocja artystyczna zespołów folklorystycznych
 • Aktywizacja środowisk wiejskich w kontynuowaniu rodzinnych tradycji muzycznych

Uczestnicy

 • Kapele ludowe bez udziału solistów śpiewaków
 • Kapele ludowe z udziałem solistów śpiewaków
 • Ludowe zespoły śpiewacze bez towarzystwa instrumentalnego
 • Ludowe zespoły śpiewacze z towarzystwem instrumentalnym

Przy dużej ilości zgłoszonych zespołów organizowano eliminacje rejonowe. Przez wiele lat nagrody przyznawane były w kategoriach:

 • Kapele ludowe
 • Zespoły śpiewacze

Organizatorzy

Początkowo organizatorem przeglądu był Wojewódzki Dom Kultury w Olsztynie, od 1992 roku impreza organizowana jest w Jezioranach. Od 2000 roku głównym organizatorem przeglądu jest Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach oraz Urząd Miejski w Jezioranach, przy wydatnej pomocy Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie, następnie Regionalnego Ośrodka Kultury w Olsztynie oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Edycje

Dotychczasowe edycje festiwalu:

Bibliografia

 1. XII Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych Jeziorany’ 96 // „Olsztyński Informator Kulturalny”. – 1996, nr 6, s. 12.
 2. Jarmołowicz, Włodzimierz: Ludowe muzykowanie / Włodzimierz Jarmołowicz // „Dziennik Pojezierza”. – 1998, nr 105, s. 11.
 3. Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych // „Olsztyński Informator Kulturalny”. – 1999, nr 5, s. 11-12.
 4. Regulamin XVI Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, 2000, Sygn. 8/235/1