Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach 2000

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Szesnasta edycja Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych, która odbyła się 25 czerwca 2000 r. w Jezioranach.

Organizatorzy

Przegląd zorganizowany pod patronatem:

  • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Cele

  • Prezentacja i popularyzacja najcenniejszych wartości polskiej kultury ludowej z dziedziny folkloru muzycznego i śpiewaczego
  • popularyzacja folkloru Warmii i Mazur oraz innych regionów etnograficznych Polski, z uwzględnieniem mniejszości narodowych
  • Konfrontacja i promocja artystyczna zespołów folklorystycznych

Opis

Przegląd miał charakter konkursu. Odbył się 24 czerwca 2000 r. z udziałem 17 kapel i zespołów śpiewaczych. Eliminacje zespołów śpiewaczych do Przeglądu odbyły się:

Jury


Laureaci

Nagrody

Wyróżnienia

Bibliografia

  1. Protokół z posiedzenia Komisji artystycznej oceniającej występy zespołów biorących udział w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach w dniu 25 czerwca 2000 roku, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/235/1