Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach 2014

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Plakat Przeglądu
Źródło:powiat-olsztynski.pl

Źródło:szuwary-markusy.blogspot.com

Trzydziesta edycja Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych, która odbyła się 28 czerwca 2014 r. w Jezioranach.

Organizatorzy

Patronat

 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Wojewoda Warmińsko–Mazurski
 • Starosta Powiatu Olsztyńskiego
 • Burmistrz Jezioran

Opis

Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych to konkurs, na którym zespoły przedstawiają 12-minutowy program. Składają się na niego pieśni regionu Warmii i Mazur. Prezentacje zespołów oceniane są przez profesjonalną komisję artystyczną, której przewodniczy Pan Włodzimierz Jarmołowicz.

Komisja Artystyczna

Program

 • godz. 12:45 - przemarsz korowodu z MOK-u do parku
 • godz. 13:00 - otwarcie przeglądu
 • godz. 13:10 - prezentacje konkursowe
 • godz. 18:30 - występ Tadeusza Drozdy
 • godz. 1:30 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

Nagrody

Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymali „Jezioranie”, nagrodę Starosty Powiatu Olsztyńskiego „Orzyszanki”, natomiast nagrodę Burmistrza Jezioran oraz statuetkę „Jezioranka 2014″ wykonana przez Ewę i Tadeusz Maculewiczów – zespół „Mazurskie Kwiaty” z Ełku.

Bibliografia

 1. http://www.mok-jeziorany.pl
 2. http://www.powiat-olsztynski.pl
 3. http://ro.com.pl