Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Okładka zeszytu specjalnego „Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego” projektu Iwony Bolińskiej-Walendzik.
Źródło: Zbiory WBP w Olsztynie

Czasopismo bibliotekarskie, wydawane w Olsztynie od 1999 r.

Redakcja

Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział w Olsztynie
Zespół redakcyjny: Andrzej Marcinkiewicz (przewodniczący), Wiesława Borkowska-Nichthauser, Danuta Pol-Czajkowska, Renata Pietrulewicz, Anita Romulewicz
W latach 1999-2003 przewodniczącym zespołu redakcyjnego był Roman Ławrynowicz.
Dawni członkowie zespołu redakcyjnego: Krystyna Greczycho (do 2003 r.), Jolanta Juran (do 2001 r.), Małgorzata Ramutkowska (w 1999 r.), Bożena Wasilewska (do 2007 r.).

Historia

„Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski” jest kontynuacją „Bibliotekarza Olsztyńskiego”. Ukazuje się od czerwca 1999 r. w cyklu półrocznym (zachowano jednak numerację kwartalną). Wydawane było w formie drukowanej i elektronicznej (ISSN 1426-4218), od 2003 r. tylko w formie elektronicznej na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (ISSN 1640-2200).

Tematyka

„Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski” jest pismem branżowym - podejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z książką, bibliotekarstwem, czytelnictwem i jego promocją. Poza artykułami fachowymi (sprawozdaniami, podsumowaniami, zestawieniami bibliograficznymi i tekstami bibliotekoznawczymi) w piśmie publikowane są również sylwetki bibliotekarzy, relacje z wydarzeń kulturalnych organizowanych przez biblioteki województwa warmińsko-mazurskiego, recenzje i polecenia nowości wydawniczych.
Stałe działy pisma to:

  • W naszych bibliotekach
  • Ludzie z kręgu książki
  • Warto wiedzieć
  • Pomoce metodyczne
  • Zestawienia bibliograficzne
  • Nowości wydawnicze
  • Kalendarium rocznic
  • Kalendarium z życia bibliotek

W 2010 r. z okazji obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem ukazał drukiem się zeszyt specjalny, poświęcony zagadnieniom bibliotekoznawczym, historycznym, archeologicznym, kulturoznawczym, literackim oraz socjologicznym w kontekście bitwy pod Grunwaldem.