Wawrzyn - Literacka Nagroda Warmii i Mazur 2005

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Druga edycja konkursu literacko-edytorskiego „Wawrzyn” - Literacka Nagroda Warmii i Mazur, zorganizowana w 2006 r. w Olsztynie.

Organizator

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w Starym Ratuszu.

Cel

Celem jest promocja książek biograficznie lub tematycznie związanych z regionem Warmii i Mazur oraz wyróżnienie pozycji o wysokich walorach artystycznych oraz wydawniczych, które opublikowane zostały w 2005 r.

Nominacje

Laureaci

Zobacz też

Bibliografia

  1. Chojnowski, Zbigniew: Wawrzyn poety : literacka nagroda Warmii i Mazur wręczona / Zbigniew Chojnowski // „Gazeta Olsztyńska”. - 2006, nr 122, s. 12.
  2. Kurs, Tomasz: Erwin Kruk : zamiast dyskusji w Olsztynie mamy salony / Tomasz Kurs // „Gazeta Wyborcza”. - 2006, nr 122, dod. „Olsztyn”, s. 3.
  3. MLB: Wawrzyn 2005 / MLB // „Gazeta Olsztyńska”. - 2006, nr 99, s. 9.
  4. Barański, Marek: Poezja górą! : nominacje do Wawrzynu - Literackiej Nagrody Warmii i Mazur / Marek Barański // „Gazeta Olsztyńska”. - 2006, nr 89, s. 10.