Wawrzyn - Literacka Nagroda Warmii i Mazur

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Nagroda przyznawana autorom lub wydawcom książek o tematyce regionalnej, wyróżniających się pod względem artystycznym lub edytorskim.
Statuetka "Wawrzynu" - Literackiej Nagrody Warmii i Mazur.
Źródło: Archiwum WBP w Olsztynie

Historia

„Wawrzyn” Literacka Nagroda Warmii i Mazur po raz pierwszy przyznana w 2005 r. z inicjatywy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego. Objęta patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem przyznawanej nagrody jest wyróżnienie oraz promocja książek biograficznie lub tematycznie związanych z regionem Warmii i Mazur, o wysokich walorach artystycznych oraz wydawniczych.

Zasady

Nagroda przyznawana jest corocznie w dwóch kategoriach: nagroda główna (wynik głosowania kapituły) oraz nagroda czytelników (wynik głosowania czytelników Gazety Olsztyńskiej oraz słuchaczy Radia Olsztyn i widzów olsztyńskiego oddziału Telewizji Polskiej). Od 2008 r. przyznawane jest również wyróżnienie za szczególne walory edytorskie i poznawcze. W konkursie biorą udział książki wydane w roku poprzedzającym przyznanie nagrody i zgłoszone przez wydawców, dziennikarzy, bibliotekarzy, instytucje kultury lub czytelników nie później niż do 31 stycznia każdego roku. Spośród zgłoszonych książek kapituła nominuje maksymalnie pięć pozycji. Zdobywca nagrody głównej otrzymuje statuetkę „Wawrzyn”, Akt Nadania „Wawrzynu” oraz nagrodę pieniężną. Autorem koncepcji statuetki jest Kapituła nagrody, zaś wykonawcą Ryszard Burliński – rzeźbiarz i odlewnik ze Szczytna. Wręczenie nagrody głównej podczas uroczystości poprzedza laudacja. Zdobywca nagrody czytelników otrzymuje Dyplom Honorowy „Nagroda Czytelników”, zaś zdobywca wyróżnienia Dyplom Honorowy „Wyróżnienie za książkę o szczególnych walorach edytorskich i poznawczych”.

Kapituła

Kapituła nagrody - organ działający kolegialnie i skupiający osoby zawodowo związane z literaturą i książką. Powołany na podstawie decyzji dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i uchwały Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego w Olsztynie. W skład kapituły wchodzą: Marek Barański, Bernadetta Darska (od 2010 roku), Sławomir Fafiński, Jarosław Kowalski, Andrzej Marcinkiewicz, Wojciech Ogrodziński. W pracach Kapituły do 2009 roku uczestniczyła Beata Tarnowska, natomiast do 2010 r. Zbigniew Chojnowski.

Edycje

Bibliografia

  1. MBL: Wawrzyn literacki / MBL // „Gazeta Olsztyńska. - 2005, nr 84, s. 10.

Zobacz też