Alicja Bykowska-Salczyńska

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

(1953- ) – olsztyńska poetka, autorka słuchowisk radiowych, wieloletnia nauczycielka języka polskiego

Biografia

Urodziła się 11 września 1953 roku w Ostródzie. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie studiów współredagowała biuletyn literacki „Megaron”. W latach pracy nauczycielskiej opiekun redakcji pisma „Teraz My?” oraz teatru amatorskiego „Formy” działającego przy Zespole Szkół Elektronicznych w Olsztynie. Związana z olsztyńskim pismem „Borussia”. Od 2005 r. prezes olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Twórczość

Alicja Bykowska-Salczyńska debiutowała w 1974 r. w „Itd”. W swojej poezji opartej na „realiach codzienności i zmysłowo odczuwanego krajobrazu poetka poszukuje tożsamości Polaków urodzonych i ukształtowanych na Warmii i Mazurach po 1945 r.”[1], odwołując się do historii i przeszłości oraz do mitów i dzieł uniwersalnych. Józef Jacek Rojek jej wiersze uznaje za doskonałą realizację założeń tematycznych twórców borussiańskich[2].
Jest również autorką słuchowisk radiowych:

 • Sceny miłosne z Warmii i Mazur (1995)
 • Baby pruskie (1996)
 • Okieneczko na ubojnię (1998)
 • Dzieci mokradeł (2000)
 • Gdzie jest ten tani kupiec? (2006)

Na podstawie Bab pruskich powstał w 2005 roku spektakl teatralny, wystawiany w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Publikacje

 • Utwory literackie:
  • W przerwie pomiędzy światem a zabawką (1979)
  • Traktat o lalkach (1990)
  • Autobus do Mokin (1992)
  • Jeziora wewnętrzne (1994)
  • Kamienny ogród (1996)
  • Wiersze wybrane (1999)
  • Opowieści z litoralu (2000)
  • Baby pruskie (2003)
  • Śnieżnik (2005)
 • Prace redakcyjne:

Nagrody i odznaczenia

Bibliografia

 1. Białecka, Sylwia: Krąg Borussiański : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / Sylwia Białecka. Cz. IV: Alicja Bykowska-Salczyńska // „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”. – 2009, nr 1/2. – Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/krag_boruss.htm.
 2. Rojek, Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur : przewodnik eseistyczny / Józef Jacek Rojek ; [aut. zdj. Wacław Kapusto et al.]. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2008. – S. 187-189.

Przypisy

 1. Cyt. za: Chojnowski Zbigniew, Bykowska-Salczyńska [W:] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, T. 1, A-O, [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam], Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 78.
 2. Literaci & literatura Warmii i Mazur, Olsztyn, Fundacja Środowisk Twórczych, 2008, s. 188.