Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Koło w Nidzicy

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Bibliotekarze z MGBP w Nidzicy.
Źródło: Archiwum Biblioteki w Napiwodzie.
Podczas konfrencji w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Źródło: Archiwum Biblioteki w Napiwodzie.
Podczas szkolenia w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Źródło: Archiwum Biblioteki w Napiwodzie.

Towarzystwo zrzeszające bibliotekarzy z powiatu nidzickiego, działające od 1976 r. w strukturach ogólnopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Historia

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Nidzicy powstało 3 czerwca 1976 r. Organizacja funkcjonuje przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy pod Zarządem Okręgu w Olsztynie. W trakcie spotkania założycielskiego, w którym uczestniczyła Danuta Konieczna, zatwierdzono status Koła, jego cele oraz prawa i obowiązki jego członków.

Członkowie

W początkowym okresie towarzystwo zrzeszało 22 osoby. Obecnie liczy 13 członków. Głównie są to pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy. W szeregach stowarzyszenia działają bibliotekarze różnych typów bibliotek (publicznych, pedagogicznej, oddziałów dla dzieci, filii placówek miejskich). Przewodniczącymi Koła w poszczególnych latach były:

Działalność

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego w powiecie nidzickim oraz rozwój czytelnictwa. Koło realizuje swoje zadania statutowe głównie poprzez współpracę z bibliotekami powiatu nidzickiego, lokalnymi szkołami oraz stowarzyszeniami i instytucjami kultury w zakresie organizacji wystaw, konkursów związanych z literaturą i książką (od 2008 r. konkurs czytelniczy ph. „Brzechwa Dzieciom - Dzieci Brzechwie”), popularyzacji zbiorów bibliotecznych, kiermaszy książek, akcji głośnego czytania w bibliotekach i przedszkolach. Członkowie SBP w Nidzicy uczestniczą w ważnych wydarzeniach dotyczących rozwoju bibliotekarstwa w regionie warmińsko-mazurskim (konferencje, jubileusze, szkolenia specjalistyczne, np. Program Rozwoju Bibliotek). Są ponadto inicjatorem spotkań integracyjnych dla środowiska bibliotekarskiego, organizatorami uroczystości jubileuszowych pracowników bibliotek oraz wycieczek edukacyjnych i informacyjnych, m.in. na coroczne Targi Książki w Warszawie, do Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, Muzeum Powstania Warszawskiego. Stowarzyszenie współpracuje z Towarzystwem Ziemi Nidzickiej. Podejmuje także działania na rzecz społeczności lokalnej, np. Maraton kulturalny - Nidzickie Spotkania z Książką i Teatrem. Relacje z działań Koła zamieszczane są na łamach prasy lokalnej („Głos Nidzicki”, „Nasza Gazeta Nidzicka”).