Danuta Konieczna

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Bibliotekarze akademiccy, pod red. Danuty Koniecznej, Olsztyn, UWM, 2010, [3] s. tabl.
Olsztyn, WBP, 2008.

(1947- ) – bibliotekarka, pracownik naukowy, dyrektorka Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biografia

Urodziła się 6 października 1947 r. W 1969 r. ukończyła studia magisterskie z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie Podyplomowy Kurs Informacji Naukowej CIINTE w Warszawie. W 1981 r. na Uniwersytecie Łódzkim uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Działalność

W latach 1969-1973 pracowała w Ośrodku Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej PKP w Olsztynie. W 1973 r. została zatrudniona w Bibliotece Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, gdzie zajmowała się m.in. organizacją Oddziału Informacji Naukowej, a także pełniła funkcję kierownika Oddziału Udostępniania. W latach 1975-1983 pracowała na etacie naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP), prowadząc zajęcia z bibliografii, informacji naukowej, bibliotekarstwa. W latach 1981-1983 była prodziekanem Wydziału Humanistycznego tej uczelni. W 1983 r. objęła stanowisko dyrektora Biblioteki WSP (od 1985 r. jako starszy kustosz dyplomowany). Pełniąc tę funkcję zajmowała się m.in. usprawnieniem działalności biblioteki, gromadzeniem zbiorów, komputeryzacją systemu bibliotecznego. Po powstaniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) została z dniem 1 września 1999 r. dyrektorem Biblioteki UWM. Na tym stanowisku zajmowała się m.in. wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej biblioteki, implementacją nowego systemu bibliotecznego, tworzeniem ujednoliconych baz danych, integracją zespołów pracowniczych Biblioteki ART. oraz Biblioteki WSP. Aktywnie uczestniczyła też w pracach związanych z budową nowego gmachu biblioteki uniwersyteckiej: była autorką „Programu użytkowego nowego gmachu Biblioteki UWM” i opracowała projekt grantu ze środków unijnych na wyposażenie biblioteki. Od 1 stycznia 2010 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Jest autorką około 50 publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Od 1997 r. jest członkiem kolegium redakcyjnego „Roczników Bibliotecznych”.

Przynależność do organizacji

 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w latach 1985-1989, członek Zarządu Głównego, przewodnicząca Komisji Wydawniczej, od 1992 r. Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa
 • Sekcja Komunikacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk (2003-2006)
 • Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 1989 r.)
 • Rada Wykonawcza Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (kadencja 2003-2006, 2006-2009)

Publikacje

Jest autorką prac:

 • Przewodnik metodyczny do nauki bibliografii (1980)
 • Rola nieformalnych procesów w systemie komunikacji naukowej (1982)
 • Wprowadzenie do zagadnień bibliotekarstwa i informacji naukowej (1983)
 • Zasady gromadzenia źródeł informacji zgodnie z potrzebami użytkowników bibliotek i ośrodków inte (1987)
 • Dzieje olsztyńskich bibliotek (2008)

Pod jej redakcją ukazała się książka Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 (2010). Jest też autorką szeregu artykułów z zakresu bibliotekarstwa, opublikowanych w pracach zbiorowych, a także czasopismach, m.in. w „Przeglądzie Bibliotecznym”, „Bibliotekarzu”, „Bibliotekarzu Olsztyńskim” i „Zeszytach Naukowych WSP w Olsztynie”.

Odznaczenia

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1978)
 • Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1979)
 • Za Zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1988)
 • Za Zasługi dla Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (1989)
 • Zasłużony Działacz Kultury (1990)
 • Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1990)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1999)
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2010)

Nagrody i wyróżnienia

 • Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu i bibliotek akademickich w Olsztynie (2011)

Bibliografia

 1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 28-29.