Powiatowy Konkurs Poetycki Ścieżki słów 2008

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Czwarta edycja Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Ścieżki słów” zorganizowana w 2008 r. w Bartoszycach.


Organizatorzy


Cele

  • Pobudzenie aktywności twórczej w dziedzinie poezji
  • Konfrontacja twórczości poetyckiej
  • Promocja utalentowanych poetów
  • Integracja środowisk literackich

Opis

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było ukończenie 16 lat i przysłanie trzech do pięciu zestawów niegdzie nie publikowanych wierszy o dowolnej tematyce. Na konkurs zgłoszono 60 utworów poetyckich, 9 autorów. Wiersze zgłoszone na konkurs oceniała komisja konkursowa powołana przez organizatora. Komisja obradowała 26 maja 2008 r. Przyznano nagrodę drugą i trzecią oraz wyróżnienia. Pierwszej nagrody nie przyznano. Laureaci konkursu otrzymali statuetki, nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy tomiki poezji Jerzego Sałaty Żniwowisko oraz dyplomy. 29 maja 2008 r. odbył się wernisaż wystawy malarstwa uczestników Pracowni Plastycznej Bartoszyckiego Domu Kultury oraz finał konkursu poetyckiego. Najlepsze utwory konkursowe prezentowała Młodzieżowa Grupa Poetycka.

Komisja konkursowa

Laureaci

  • Arkadiusz Monkiewicz, godło Bartosiecki – II miejsce za wiersze Oda do dachu i Zimny erotyk
  • Ewelina Dunowska, godło Obserwatorka – III miejsce za wiersze Kubański chłopiec i Emigranci
  • Ryszard Lengas, godło 49 i pół – wyróżnienie za wiersz bez tytułu zaczynający się od słów: W przechowalni bagażu doświadczeń…
  • Aneta Mielnik, godło Aneta – wyróżnienie za wiersz Poranek w słońcu

Bibliografia

  1. Bartoszycka Grupa Literacka „Barcja” 1983-2008 / [red. zesp. Jerzy Sałata, Urszula Drogomir, Jan Bachar]. – Olsztyn : Edytor Wers, 2009.