Poszukiwania czyli rzecz o Małym Księciu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Dyrektor WBP w Olsztynie, W. Borkowska-Nichthauser, podczas opisywanej imprezy
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Praca E. Jurkowskiej
Źródło: Z archiwum WBP w Olsztynie
Praca E. Pohlke Źródło: Z archiwum WBP w Olsztynie

Multidyscyplinarny tematyczny projekt artystyczny, zorganizowany 29 kwietnia 2010 r. w Olsztynie

Organizator

Współorganizator

Opis

Opisywaną akcję zrealizowano z okazji 110. rocznicy urodzin Antoine de Saint-Exupéry (xxxx-xxxx). Imprezę zorganizowano w Galerii Stary Ratusz, znajdującej się w siedzibie olsztyńskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (ul. Stare Miasto). Cel projektu stanowiło utrwalenie wiedzy na temat twórczości francuskiego pisarza oraz jej popularyzacja, z czym się również łączy promocja czytelnictwa. W całości koncepcji połączono trzy rodzaje sztuk pięknych – plastykę, literaturę oraz dramat.
W projekcie uczestniczyli olsztyńscy plastycy, którzy zainspirowani Małym Księciem Saint-Exupéry’ego, stworzyli cykl obrazów ilustrujących lub nawiązujących do tej historii, które następnie umieszczono w formie ekspozycji w Galerii Stary Ratusz. Organizatorzy zaprosili na wernisaż tej ekspozycji Marcina Przepierowskiego, lektora i tłumacza języka francuskiego, aby podczas wernisażu wystawy wygłosił wykład na temat Małego Księcia.

Uczestnicy projektu

Przebieg wernisażu

Bibliografia

  1. Poszukiwania, czyli rzecz o Małym Księciu : [katalog]. – Olsztyn: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2010.