Polonistyczne Spotkanie z Poezją 1986

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Druga edycja imprezy pn. Polonistyczne Spotkania z Poezją, zorganizowana w końcu czerwca 1986 r. w Szkole Podstawowej w Kinkajmach k. Bartoszyc.

Organizator

Opis

Adresatem Spotkań z Poezją byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Kinkajmach. Na imprezę zaproszono: redaktora naczelnego „ Warmii i Mazur”, Tadeuszem Willanem, poetą, Henrykiem Jakubcem, Krystyną Łunio, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach, Janiną Jocek, dyrektor Bartoszyckiego Domu Kultury, Jerzym Górczyńskim, dyrektorem Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Sępopolu oraz członkami Bartoszyckiej Grupy Literackiej „Barcja”. Goście uczetniczyli w całości opisywanej edycji Spotkań.
Głównym punktem imprezy było rozstrzygnięcie konkursu literackiego na najlepsze opowiadanie humorystyczne, ogłoszonego przez szkolne koło polonistyczne. Na konkurs napłynęło 40 prac 38 autorów-uczniów. Jury, złożone z zaproszonych gości, po prezentacji humoresek ustaliło werdykt – zaś laureatom podczas krótkiej imprezy okolicznościowej wręczono nagrody książkowe.

Laureaci

(kolejność według przyznanych punktów)


Z okazji spotkań zredagowano również gazetkę szkolną „Tfurczość” oraz wydano własnym sumptem tomik wierszy dzieci z Kinkajn pt. „Gałązka wierzbiny”.
Całość podsumowała część artystyczna: recital piosenek w wykonaniu uczniów. Opiekunem i koordynatorem organizacji imprezy była nauczycielka języka polskiego Barbara Imianowska.

Bibliografia

  1. Sałata, Jerzy: Zabawa w literaturę / Jerzy Sałata // „Gazeta Olsztyńska”. – 1986, nr 156, s. 5.