Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Samorządowa instytucja kultury działająca na terenie Bartoszyc od 1947 r.

Historia

Pierwszą placówką biblioteczną w Bartoszycach była Biblioteka Samorządowa utworzona 12 marca 1947 r. przy Pl. Konstytucji 3 Maja. W tym samym roku utworzono Powiatową Bibliotekę Publiczną. W 1949 r. nastąpiło przekształcenie Biblioteki Samorządowej w Miejską Bibliotekę Publiczną, natomiast w 1955 r. połączenie Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w jedną instytucję, której nadano nazwę Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach. Nową bibliotekę przeniesiono do budynku przy ul. Bohaterów Warszawy. W związku z reformą administracyjną państwa i likwidacją powiatów w 1975 r. biblioteka ponownie przyjęła nazwę Miejska Biblioteka Publiczna. W kolejnych latach nastąpiła rozbudowa struktur placówki – powstał Oddział dla Dzieci i Młodzieży (1979 r.), Filia nr 1 na Osiedlu „Działki” (1982 r.) oraz Filia nr 2 przy ul. Ogrodowej (1983 r.). W 1990 r. Biblioteka została przyjęta przez samorząd lokalny, a w 1996 r. przeniesiona do nowego lokalu przy ul. Bema 23, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Od 1 stycznia 2002 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w Bartoszycach, Biblioteka otrzymała Statut samorządowej instytucji kultury. Placówka uzyskała w ten sposób osobowość prawną.

Struktura

W strukturze Biblioteki znajdują się:

 • Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych (ul. Gen. J. Bema 23)
 • Oddział dla dzieci i młodzieży (ul. Ogrodowa 1A)
 • Filia nr 1 (ul. Gen. J. Bema 40)
 • Filia nr 2 (ul. W. Witosa 5)

Działalność

Podstawowe cele biblioteki to zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Cele te biblioteka osiąga poprzez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz działalność informacyjną (w tym też zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu). Bardzo ważnym elementem jej działalności jest także organizowanie form pracy, które mają na celu nie tylko popularyzację czytelnictwa, ale też rozwijanie życia kulturalnego w środowisku lokalnym, zaspokojenie potrzeb kulturalnych tego środowiska oraz zapewnianie mieszkańcom atrakcyjnego, efektywnego spędzania wolnego czasu. Realizacja tych zadań następuje m.in. poprzez organizację:

Poza tymi działaniami Biblioteka organizuje również:

 • wycieczki uczniów i przedszkolaków do biblioteki, lekcje biblioteczne
 • zajęcia plastyczne i literackie dla dzieci i młodzieży
 • „Wakacje z biblioteką”, „Ferie z biblioteką”
 • głośne czytanie bajek dla dzieci – „Mikołajkowe czytanie”, „Cała Polska czyta dzieciom”

Biblioteka realizuje również własne projekty i bierze udział w programach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, m.in.:

 • Fotokreacja Powiatu Bartoszyckiego
 • Odkrywając przeszłość budujemy wspólną przyszłość
 • Porozumienia o współpracy Żuław, Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego

w zakresie rozszerzenia grupy partnerskiej „Śladami Prusów i Mennonitów”

 • Szkolenie w ramach II naboru konkursu Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych

Nagrody i wyróżnienia

Zobacz też