Ogólnopolski Konkurs Poetycki O Laur Liścia Akantu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Turniej literacki (poetycki i eseistyczny) o zasięgu ogólnopolskim, organizowany w Olsztynie od 1981 r.

Organizator

Głównym organizatorem turnieju był Miejski i Międzyzwiązkowy Dom Kultury w Olsztynie (od 1990 r. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie). Współorganizatorem i gospodarzem gali wręczenia nagród zwycięzcom był Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Opis

Konkurs adresowany był do młodych artystów, poetów i eseistów. Warunkiem wzięcia udziału w turnieju było nie przekroczenie przez autorów trzydziestu pieciu lat (od edycji dziewiętnastej - trzydziestu lat). Uczestnicy konkursu mogli nadesłać maksymalnie pięć utworów wierszowanych (w trzech egzemplarzach maszynopisu) lub jeden esej (od 4 do 10 stron maszynopisu). Utwory te nie mogły być dotąd publikowane ani zgłaszane do konkursów. Turniej ogłaszany był w pierwszej połowie danego roku. Prace konkursowe mogły napływać na adres organizatora do listopada. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbywało się w połowie grudnia. Nagrodą w konkursie były gratyfikacje finansowe, zarówno dla zdobywców trzech pierwszych miejsc, jak i wyróżnionych. Od osiemnsatej edycji nagrodą była publikacja zwycięzkich utworów w formie książkowej. Dwudziesta pierwsza edycja (2002 r.) ogłoszona została pod hasłem: Konkurs Poetycki Akant. Kolejne edycje nie były organizowane. Jurorami w konkursie byli olsztyńscy pisarze i poeci, m.in.: Erwin Kruk, Zbigniew Chojnowski, Alicja Bykowska-Salczyńska, Marek Barański, Kazimierz Brakoniecki.

Edycje

Numeracja licznych konkursów literackich organizowanych w latach 80-tych przez Miejski i Międzyzwiązkowy Dom Kultury w Olsztynie i Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Olsztynie, była wspólna. Toteż kolejne edycje turnieju „O Laur Liścia Akantu” mają nieregularną kolejność:

Bibliografia

  1. wu-ka: „Liść Akantu” do zdobycia / wu-ka // „Gazeta Olsztyńska”. – 1999, nr 194, s. 5.