Konkurs O Ryzę Papieru 1993

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Winieta zwycięskiego tytułu
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Pierwsza edycja konkursu prasy lokalnej „O Ryzę Papieru” zorganizowana w latach 1993-1994 w województwie olsztyńskim.

Przebieg


Konkurs ogłoszono w 1993 r. Jego celem było wyróżnienie tych redakcji czasopism lokalnych, które na swych łamach podejmują problematykę kultury w szerokim tego słowa znaczeniu. Oceniano czasopisma lokalne, wydawane w roku 1993 r. i znajdujące się w zbiorach biblioteki metodyczno-publicznej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olsztynie.
Oceny tytułów dokonano podczas spotkania przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Kultury oraz publicystów zajmujących się tematyką kulturalną. Jury przyznało honorowe wyróżnienie – cztery ryzy papieru – redakcji „Wiadomości Bartoszyckich” za różnorodność dziennikarską, promocję młodych twórców kultury związanych ze swoim lokalnym środowiskiem. Nagrodę wręczono podczas V Sejmiku Prasy Lokalnej w Dobrym Mieście. Laureat został również zaprezentowany na łamach „Olsztyńskiego Informatora Kulturalnego”.

Uczestnicy

Jury

Bibliografia

  1. REGULAMIN KONKURSU „O RYZĘ PAPIERU”, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/237
  2. PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji oceniającej publikacje dotyczące kultury w prasie lokalnej województwa olsztyńskiego, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/237
  3. KONKURS „O ryzę papieru” // „Olsztyński Informator Kulturalny”. – 1994, nr 4, s. 12.
  4. (s): Cztery ryzy papieru : Sejmik Prasy Lokalnej w Dobrym Mieście / (s) // „Gazeta Warmii i Mazur”. – 1994, nr 61, s. 2.
  5. Obłamski, Zbigniew: Ci zwariowani bartoszyczanie : „Dziennik Pojezierza” rozmawia z [...] wydawcą i redaktorem naczelnym „Wiadomości Bartoszyckich” / Zbigniew Obłamski. – Rys. // „Dziennik Pojezierza”. – 1994, nr 41, s. 11.
  6. Sawicki, Marian: Wiadomości Bartoszyckie / Marian Sawicki ; rozm. Ewa Labes-Kunicka // „Olsztyński Informator Kulturalny”. – 1994, nr 5, s. 23.