Zbigniew Anculewicz

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: [1]
ZAnculewicz.jpg
(1957- ) – historyk, badacz dziejów Warmii i Mazur, prasoznawca, historyk prasy, teoretyk mediów, pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biografia

Urodził się 10 maja 1957 r. w Olsztynie. Syn Stefanii i Czesława Anculewiczów. Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 w Olsztynie, a następnie III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku - historia, specjalność nauczycielska (1980 r.). W 1990 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2003 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historii – historia XIX i XX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Działalność

Pierwszą pracę zawodową podjął w Wojewódzkim Domu Kultury w Olsztynie, (od 1992 r. Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie) jako główny instruktor kulturalno-oświatowy (1980-1995). W latach 1995-2004 pracownik naukowy w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (od 1 września 1999 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), adiunkt, zastępca dyrektora ds. administracyjnych. Od 1 października 2004 r. profesor nadzwyczajny na Wydziale Humanistycznym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2004 r. pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; w latach 2004-2009 kierownik Pracowni Mediów, od 2010 kierownik Zakładu Historii Mediów. Od 1999 r. jest członkiem Rady Wydziału Humanistycznego UWM. Pełni funkcję członka Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1980)Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (od 1993), Rady Naukowej Centrum Badań Europy Wschodniej UWM (od 2008), Rady Programowej czasopisma „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” UWM (od 2009), Rady Programowej czasopisma „Przegląd Wschodnioeuropejski” UWM (od 2010).

Publikacje

Zainteresowaniami badawczymi Zbigniewa Anculewicza są: historia prasy i opinii publicznej w Polsce XIX i XX wieku, geneza i proces kształtowania się prasy lokalnej i sublokalnej na Warmii i Mazurach po roku 1945, historia Polski i historia powszechna XIX i XX wieku. Jest autorem ok. 60 artykułów i prac naukowych. Między innymi:

 • „Kurier Warszawski” w latach 1821-1868 (Olsztyn 1997)
 • Dzierżawski, Stanisław: Wycieczka kolarza na Mazury. (Z notatek podróżnych). Tekst opracował, wstępem i komentarzem opatrzył Zbigniew Anculewicz. (Olsztyn 1997)
 • Bibliografia prozy na łamach „Kuriera Warszawskiego” w latach 1868-1939 (Olsztyn 2000)
 • Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów i współpracowników „Kuriera Warszawskiego” w latach 1868-1915 (Warszawa 2002)
 • W kręgu cenzorów olsztyńskich, T.1. Prasa i Ekspozytura Polskiego Radia w Olsztynie w oczach cenzorów olsztyńskich 1948-1956. Tekst opracował, przypisami i komentarzem opatrzył Zbigniew Anculewicz (Warszawa 2006)

Zbigniew Anculewicz jest współautorem:

 • Generał Władysław Sikorski. Publicystyka generała Władysława Sikorskiego na łamach „Kuriera Warszawskiego w latach 1928-1939 ( Warszawa 1999) - razem z Markiem Jabłonowskim

Jest redaktorem naukowym wydawnictw:

 • Europa a Rosja. Opinie, konflikty, współpraca. Studia. Pod red. Zbigniewa Anculewicza i Jana Sobczaka (Olsztyn 2003)
 • Pomiędzy kulturą a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów. Pod red. Anity Frankowiak i Joanny Szydłowskiej. Red. nauk. Zbigniew Anculewicz (Olsztyn 2010)

Nagrody i odznaczenia

 • Dyplom Honorowy za książkę „Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów i współpracowników „Kuriera Warszawskiego” w latach 1868-1915” przyznany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie , Komisję Badania Dziejów Warszawy przy Instytucie Historii PAN, Żydowski Instytut Historyczny (2002)
 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego II stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2003)
 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2004)

Bibliografia

 1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al.]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – S. 10-11.