Konkurs O Ryzę Papieru

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: archiwum zakładowe CEiIK
Źródło: archiwum zakładowe CEiIK

Konkurs prasy lokalnej organizowany w latach 1993-1998 przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Historia

Konkurs „O Ryzę Papieru” organizowano jako jeden z elementów szeroko zakrojonego programu „Media lokalne – elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie. Program ten zainicjował i opracował jego podstawowe założenia Zbigniew Anculewicz.
Konkurs miał na celu wyróżnienie redakcji czasopism lokalnych ukazujących się na Warmii i Mazurach, które podejmują na swych łamach problematykę kultury w szerokim tego słowa znaczeniu. Do konkursu mogły zgłosić się czasopisma adresowane do społeczności mniejszej niż województwo (miasto, gmina, wieś, osiedle, szkoła), które wydawane były w województwie olsztyńskim w oku ogłoszenia konkursu i nadesłały egzemplarze numerów pisma do biblioteki metodyczno-publicznej Regionalnego Ośrodka Kultury.
Kryteria oceny czasopism:

  • różnorodność gatunków dziennikarskich
  • promocja kultury
  • ciekawy i aktualny serwis informacyjny i fotograficzny
  • promocja młodych twórców związanych z lokalnym środowiskiem
  • poziom edytorski

Laureatów konkursu prezentowano również na łamach „Olsztyńskiego Informatora Kulturalnego”.

Edycje

Bibliografia

  1. Opis działań na rzecz prasy lokalnej, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/237
  2. Regulaminy Konkursu „O ryzę papieru”, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/237