Konkurs Literacki Węzełek Repatrianta

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Repatrainta.jpg

Jednorazowy projekt edukacyjno-literacki o charakterze konkursowym, zorganizowany wiosną 2007 r. w Lidzbarku Warmińskim.

Organizatorzy

Cele

  • zapoznanie uczniów z losami ludzi wysiedlonych z terenów byłych ziem wschodnich Rzeczypospolitej
  • integracja młodzieży z starszym pokoleniem (zarówno w rodzinie jak i z nieznajomymi)
  • ćwiczenie umiejętności spisywania przez młodzież relacji
  • zapoznanie młodzieży ze wspomnieniami repatriantów oraz obyczajami Kresów wtopionymi w kulturę Warmii i Mazur.

Idea

„Węzełek” jako symboliczne hasło wywoławcze, które zawiera w sobie zarówno sugestię tragedii opuszczenia rodzinnego domu, jak i metaforę przedmiotu związanego z podróżą i zabraniem niezbędnych drobiazgów.

Opis

Konkurs literacki został skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałej w Olsztynie, Bartoszycach, Ornecie, Lidzbarku Warmińskim i okolicach. Narzędziem współzawodnictwa był tekst o nieokreślonej ramami formie (praca stricte literacka i dziennikarska – również w formie wywiadu, pamiętnika, kroniki, reportażu – wraz z fotografiami, kopiami dokumentów oraz listów), dotyczący w szerokim kontekście losów repatriantów z byłych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Relacje mogły dotyczyć zarówno członków rodziny – dziadków i sąsiadów – jak również obcych osób.
Termin nadsyłania prac upłynął 1 marca 2007 i na odrębnym posiedzeniu jury konkursu zadecydowało o przyznaniu trzech równorzędnych nagród. Publiczne rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 4 marca podczas Gali Kaziukowej – uroczystego koncertu z okazji dnia św. Kazimierza, patrona Litwy, w Lidzbarskim Domu Kultury.

Laureaci