Lidzbarski Dom Kultury

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Logo Lidzbarskiego Domu Kultury
Źródło: nowoczesnekino.pl
Budynek Lidzbarskiego Domu Kultury
Źródło: ro.com.pl
Kino Lidzbarskiego Domu Kultury
Źródło:tvlidzbark.pl

Samorządowa instytucja kultury działająca w Lidzbarku Warmińskim od 1974 r.

Siedziba

ul. Słowackiego 4 11-100 Lidzbark Warmiński

Historia

Początki powojennej działalności kulturalnej w Lidzbarku Warmińskim najprawdopodobniej sięgają 1946 roku. Niewiele wiadomo na temat tego okresu - prawdopodobnie ze względu na zniszczenie dokumentacji podczas pożaru budynku Powiatowego Domu Kultury w 1968 r. We wspomnieniach przewijają się tylko nieliczne osoby - animatorzy kultury lat czterdziestych: p. Kimont, Elżbieta Komorska i Sabina Mesojedowa. Po odbudowie w 1974 r. powołano Lidzbarski Dom Kultury.

Zadania

  • Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  • Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury,
  • Tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
  • Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  • Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczeństwa kulturą teatralną, filmową, taneczną, plastyczną i muzyczną,
  • Nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w dziedzinie kultury,
  • Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
  • Organizowanie działalności rozrywkowej i sportowo – rekreacyjnej

Zespoły działające w ramach instytucji

Imprezy cykliczne

Kino Ignacy

Od 1974 roku projekcje odbywały się na projektorach taśmowych 35 mm. Działał wtedy DKF Ignacy. Po zamknięciu w Lidzbarku Kina Capitol, rolę kina przejął Ignacy. Po modernizacji budynku LDK w 2010 roku sala została przystosowana do projekcji cyfrowej, po kilku latach zakupiono profesjonalny sprzęt nagłaśniający oraz projektor z serwerem. Sala kinowa Lidzbarskiego Domu Kultury posiada 238 miejsc.

Zobacz też

Bibliografia