Koło Młodych przy Związku Literatów Polskich w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Grupa literacka działająca przy Oddziale Związku Literatów Polskich w Olsztynie w latach 1978-1981.

Historia

Koło Młodych powstało we wrześniu 1978 r. dzięki inicjatywie Zbigniewa Nienackiego. Korespondencyjnie zaprosił on wybranych autorów do współtworzenia grupy. Pierwszy zarząd koła stanowili Andrzej Staniszewski, Jerzy Ignaciuk, Jan Rosłan, a opiekunem został jego inicjator Zbigniew Nienacki. Po kilku latach działalności koło rozpadło się. Część twórców przeszła do Związku Literatów Polskich (Stanisław Piechocki, Jerzy Górczyński, Władysław Katarzyński, Jerzy Ignaciuk), część wybrała własną, indywidualną drogę, niezależną od form organizacyjnych (Kazimierz Brakoniecki, Alicja Bykowska-Salczyńska, Andrzej Wojciechowski), inni: Wiesław Niesiobędzki, Janusz Ryszkowski, Sławomir Fafiński, powoli odeszli od twórczości literackiej na rzecz różnorodnych zajęć kulturotwórczych.

Opis

Członkiem Koła Młodych mógł zostać każdy, kto nie przekroczył 35-tego roku życia i miał w swoim dorobku samodzielną publikację (tom wierszy, opowiadań, kilkanaście wartościowych publikacji naukowych). W uzasadnionych wypadkach można było odstąpić od powyższych warunków i przyjmować do koła na podstawie złożonych maszynopisów, których wartość literacką oceniał opiekun koła na wniosek zarządu.

Cele

Wśród podstawowych celów koła wymieniano:

  • zwiększenie aktywności twórczej członków grupy
  • publikowanie tekstów w ogólnopolskiej prasie literackiej
  • nawiązanie kontaktu z innymi środowiskami młodoliterackimi w kraju (Białystok, Gdańsk, Bydgoszcz)

Działalność

W ramach Koła Młodych organizowano cykliczne spotkania robocze, których celem było podniesienie poziomu merytorycznego twórczości. Zapraszano krytyków i redaktorów pism literackich, organizowano spotkania z innymi podobnymi grupami, jak warszawska grupa Remont, utrzymywano również kontakt z innymi Kołami Młodych. Członkowie koła mieli możliwość prezentacji własnej twórczości w trakcie wieczorów autorskich, brali udział w plenerach i forach literackich. Utwory członków koła publikowano m.in. we wkładkach literackich, które ukazały się w „Gazecie Olsztyńskiej”, „Warmii i Mazurach”, „Głosie Nauczycielskim”. Informacje o powstaniu koła, i jego działalności opublikowano w „Nowych Książkach”, „Kontrastach”, „Integracjach”, „Gazecie Olsztyńskiej” i „Nowym Wyrazie”. Autorzy skupieni w kole mieli też możliwość przedstawienia swojej twórczości szerszeniu gronu odbiorców. W styczniu 1981 r. dzięki Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Pojezierze” ukazał się pierwszy numer almanachu olsztyńskich środowisk twórczych pt. Suplement. Drugi numer pisma ukazał się w 1983 r.

Członkowie

Pierwszymi członkami koła byli:

Następnie do grupy tej dołączyli

Bibliografia

  1. Brakoniecki, Kazimierz: Koło młodych twórców / Kazimierz Brakoniecki // „Słowo na Warmii i Mazurach”. – 1978, nr 234, s. 11.
  2. Chłosta-Zielonka, Joanna: Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 / Joanna Chłosta-Zielonka. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. - S. 237-254.