Janusz Ryszkowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

(1955- ) – poeta, prozaik, krytyk literacki, dziennikarz (pseud.: Janusz Opaleński)

Biografia

Urodził się 30 października 1955 r. w Opaleniu (województwo gdańskie), w rodzinie Józefa i Marty z Elmanowskich. Ukończył Wydział Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Obecnie mieszka w Elblągu.

Działalność

W latach 1976-1979 był członkiem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Olsztynie. W 1978 r. został przyjęty do Koła Młodych przy olsztyńskim oddziale Związku Literatów Polskich. W 1980 r. podjął pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej w Gościszewie. Łączył zawód nauczyciela z dziennikarstwem. W 1984 r. rozpoczął pracę w redakcji „Wiadomości Elbląskich” W 1982 r. wstąpił do Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Był członkiem Prezydium tego Towarzystwa oraz członkiem Zarządu Klubu Literackiego.

Twórczość

Publikacja wydana przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Elbląg 1992.

Debiutował jako poeta w „Nowym Wyrazie” w 1975 r. Recenzje, artykuły krytyczno-literackie zamieszczał w „Nowym Wyrazie”, „Nowych Książkach”, „Życiu Literackim”, „Tygodniku Kulturalnym” oraz w „Akcencie”. Opublikował m.in.:

  • Wiersze (1983)
  • Stan podgorączkowy (1984)
  • Prywatne śledztwo (1992)
  • Requiem dla hrabiego (1997)
  • Do snu nie przemycisz domowych zapachów. Wiersze z różnych szuflad (2001)

W 2000 r. wraz z Ryszardem Tomczykiem opublikował też pracę Elbląg literacki : rzecz o kształtowaniu się środowiska literackiego w Elblągu w latach 1945-1995.

Nagrody

  • Nagroda im. K. Iłłakowiczówny (1985) - za najlepszy debiut książkowy roku w dziedzinie poezji (nagroda przyznawana przez poznański oddział Związku Literatów Polskich i redakcję „Głosu Wielkopolskiego”)

Bibliografia

  1. Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 / praca zbiorowa pod red. Jana Chłosty. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1991. – S. 84-85.
  2. Rojek, Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur. Przewodnik eseistyczny / Józef Jacek Rojek. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2008. - S. 157-158.