Wojewódzka Wystawa Współczesnej Sztuki Ludowej i Pamiątkarstwa Reszel 1972

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Katalog imprezy
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Wojewódzki projekt artystyczny, zorganizowany w okresie od czerwca do sierpnia 1972 r. w Reszlu.

Organizatorzy

Cel

  • prezentacja bogactwa dorobku twórczego artystów ludowych oraz pamiątkarzy Warmii i Mazur
  • możliwość twórczej konfrontacji artystów regionalnych
  • okazja żywego kontaktu odbiorcy z twórcą ludowym

Przebieg

Opisywany projekt funkcjonował jako jeden z modułów Olsztyńskich Dni Folkloru, który corocznie jest przekazem różnorakich form i treści ówczesnej twórczości ludowej i pamiątkarstwa. Wystawa stanowiła więc przegląd dorobku wielu autorów, mieszkających w województwie olsztyńskim. Wystawę zaprezentowano w okresie trzech miesięcy – od czerwca do sierpnia 1972 r. – Galeria Sztuki Współczesnej Warmii i Mazur w zamku reszelskim. Do wystawy zaklasyfikowano ok. 300 autorów, którzy zeprezentowali w ten sposób ok. 1900 prac. Przedstawiono w ten sposób pamiątki wykonane wieloma technikami – od najpopularniejszych po rzadziej spotykane – ekspozycja prezentowała więc: rzeźby, świeczniki, poduszki, obrusy, zakładki, poszewki, wypalanki, serwetki, koszyki, biżuterię (broszki), wazony, sztuczne kwiaty, dywany, makaty, wycinanki, kilimy, odzież (fartuchy, koszule), pisanki, metaloplastykę, palmy, hafty, talerze, wyroby ze słomy, ręczniki, malarstwo na szkle, korzenioplastykę, lampy.

Uczestnicy

Jerzy Mówiński Pastuch
Źródło: Wystawa Twórczości Ludowej i Pamiątkarstwa, Reszel, 1972.

Powiat bartoszycki

Powiat biskupiecki

Powiat braniewski

Powiat działdowski

Powiat giżycki

Romuald Olszewski Wycinanka
Źródło: Wystawa Twórczości Ludowej i Pamiątkarstwa, Reszel, 1972.

Powiat iławski

Powiat kętrzyński

Powiat morąski

Powiat mrągowski

Powiat nidzicki

Powiat nowomiejski

Powiat ostródzki

Powiat pasłęcki

Powiat piski

Powiat szczycieński

Powiat węgorzewski

Olsztyn – miasto i powiat

Bibliografia

  1. Wystawa Twórczości Ludowej i Pamiątkarstwa. – Reszel: [s.w.], 1972.