Aleksander Słomiński

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Z archiwum Barbary Grąziewicz-Chludzińskiej. „Gazeta Olsztyńska” (Wydanie Mazury). – 2010, nr 66, dod. „Węgorzewski Tydzień”, nr 11, s. 10.
Rzeźba „John Kennedy”, Źródło: Z archiwum Barbary Grąziewicz-Chludzińskiej. „Gazeta Olsztyńska” (Wydanie Mazury). – 2010, nr 66, dod. „Węgorzewski Tydzień”, nr 11, s. 10.
(1885-1974) – rzeźbiarz ludowy

Biografia

Urodził się 8 grudnia 1885 r. w Minkowcach. Wcześnie osierocony przez ojca pomagał matce w utrzymaniu rodzinnego gospodarstwa oraz opiekował się młodszym rodzeństwem. W wieku 21 lat powołany do carskiej armii, walczył na terenach azjatyckich Rosji. W 1910 r. wrócił na gospodarkę. W czasie wojny ranny trafił na trzy lata do niewoli. Po II wojnie światowej osiedlił się wraz z rodziną w Dąbrówce Nowej w powiecie węgorzewskim. Pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym jako kowal i stolarz. Nawet na emeryturze pracował przy naprawie sprzętu rolniczego. Był społecznikiem. Żywo interesował się problemami ludzi oraz swojej wsi. Uratował przed zniszczeniem zabytkowy kościół w Dąbrówce Nowej powodując wpisanie go do rejestru zabytków. Następnie był jego społecznym opiekunem. W 1973 r. ufundował organy elektryczne do kościoła. Zmarł 19 marca 1974 r. Pochowany został w rodzinnych Minkowcach.

Twórczość

Rzeźbić zaczął w wieku 86 lat, w 1971 r. Wykonał około trzystu pięćdziesięciu figur drewnianych, malowanych. Malował obrazy na szkle. Zdobył międzynarodową sławę. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych. „Aleksander Słomiński tworzył różne „osobistości” ze świata polityki i inne, które stanowiły odbicie jego własnej filozofii, fantazji oraz jakże oryginalnej i bogatej wyobraźni. Każda z figur posiada swój własny świat. Te z pozoru martwe postacie żyją w gestach swych rąk, szklanymi oczami „patrzą jak żywe”… Każda też postać jest przez autora nazwana, a imiona nie są przypadkowe”[1]. Inspiracją do pracy twórczej były wiadomości z gazet, radia, telewizji oraz własne przeżycia z minionych lat i wędrówek po świecie.

Bibliografia

  1. Grąziewicz-Chludzińska, Barbara: Wielki człowiek z małej wioski : w 125. rocznicę urodzin Aleksandra Słomińskiego / Barbara Grąziewicz-Chludzińska // „Gazeta Olsztyńska” (Wydanie Mazury). – 2010, nr 66, dod. „Węgorzewski Tydzień”, nr 11, s. 10.
  2. Serbintowicz, Leonard: [Dorobek współcześnie tworzonej sztuki ludowej], Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 5/405

Przypisy

  1. Grąziewicz-Chludzińska, Barbara,Wielki człowiek z małej wioski, „Gazeta Olsztyńska” (Wydanie Mazury). – 2010, nr 66, dod. „Węgorzewski Tydzień”, nr 11, s. 10