Edmund Kajetanek

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: 40-lecie Klubu Plastyka Amatora, oprac. Maria Skowrońska et al., Ostróda, KPA, 2008, s. 17.

(1930- ) - działacz kulturalny i oświatowy, pedagog, rzeźbiarz amator

Biografia

Urodził się 4 lutego 1930 r. w Radomnie. W latach 1945-1950 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie. W 1950 r. zdał maturę zwykłą, a w 1951 r. maturę z przedmiotów pedagogicznych w Liceum Pedagogicznym w Ostródzie. W latach 1959-1962 kształcił się zaocznie w Studium Nauczycielskim w Olsztynie, a w 1978-1979 zrobił specjalizację z nauczania początkowego. W 1985 r. przeszedł na emeryturę. Mieszka w Wirwajdach.

Działalność

Po zdaniu matury w 1950 r. rozpoczął pracę nauczycielską w Samborowie. Od września 1952 r. był kierownikiem 6-klasowej Szkoły Podstawowej w Wirwajdach. Jest współzałożycielem Klubu Plastyka Amatora w Ostródzie. Był aktywnym organizatorem kultury w środowisku wiejskim, opiekunem i reżyserem teatrów szkolnych. Brał udział w licznych plenerach oraz przeglądach sztuki nieprofesjonalnej, m.in. w „Wystawie Poplenerowej Prac II Ogólnopolskiego Pleneru Plastyków Amatorów” w Kazimierzu Dolnym (1976). W 2008 r. zdobył II miejsce w konkursie plastycznym „Jan Paweł II w naszych sercach”.

Twórczość

Uprawia rzeźbę w drewnie, korzenioplastykę, płaskorzeźbę, rzeźbę w kamieniu. Dla jego twórczości rzeźbiarskiej bezpośrednim bodźcem jest częsty kontakt z naturą. Inspiracji dostarcza mu również muzyka. Nie lubi realizmu jako kategorii estetycznej. Uważa, że każde dzieło powinno być wytworem własnej wrażliwości.

Nagrody i wyróżnienia

Z działalność kulturalną w regionie otrzymał m.in.:

  • Nagrodę Wojewódzką
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego
  • Honorową Odznakę Ministra Kultury „Zasłużony Działacz Kultury” (dwukrotnie)
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Bibliografia

  1. 35-lecie Klubu Plastyka Amatora Ostróda 1968-2003 / oprac. red. Maria Skowrońska, Agnieszka Anna Szaciłowska, Sylwia Tyszkiewicz. - Ostróda : Ostgraf, 2003.
  2. 40-lecie Klubu Plastyka Amatora Ostróda 1968-2008 / oprac. red. Maria Skowrońska, Alicja Pisarska, Sylwia Tyszkiewicz. - Ostróda : KPA STiMSzP, 2008.
  3. (szacila): Pędzel, dłuto i pasja : 35 jubileusz Klubu Plastyka Amatora / (szacila) // „Tygodnik Pojezierza”. - 2003, nr 4, s. 30.

Zobacz też