Dylematy

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Pierwsza strona pierwszego numeru pisma
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Olsztyńskie pismo studenckie, wydawane w latach 1971-1976.

Redakcja

Wydawcy:

 • Uczelniany Komitet Współpracy Organizacji Młodzieżowych
 • Rada Zakładowa ZNP
 • Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Wyższej Szkoły Rolniczej
 • Rada Uczelniana Zrzeszenie Studentów WSR
 • Klub Dziennikarzy Studenckich „Skryb’ol”

Redakcja:

 • w latach 1971-1972:
  • Waldemar Bryliński
  • Jerzy Dudo
  • Janusz Gerlach
  • Ryszard Pałach (redaktor naczelny)
  • Jerzy Rubin
  • Jan Smoter
  • Barbara Zamecka
  • Zbigniew Żmijewski
  • Jerzy Brodziuk
  • Wojciech Sobol
 • w latach 1973-1974:
  • Henryk Menkiewicz
  • Jerzy Pantak
  • Emilia Piotrowska
  • Ryszard Pałach
  • Stefan Szymański
  • Jerzy Dudo
  • Stanisław Sakowicz
  • Jan Wieczorek
  • Danuta Rutkowska
  • Mirosław Wacławek
 • w roku 1975:
  • Danuta Rutkowska
  • Jan Róg
  • Bogusław Dudek
  • Roman Gajda

Historia

Pierwszy numer „Dylematów” ukazał się 6 grudnia 1971 r. jako „Jednodniówka Studentów Warmii i Mazur”. Przez cały okres ukazywania się pismo wydawano nieregularnie – łącznie ukazało się osiem numerów – jeden w 1971 r., cztery w 1972 r. (29 stycznia, 8 marca, 29 maja, 15 grudnia), jeden w grudniu 1973, jeden w maju 1974, jeden w listopadzie 1975 r.
„Dylematy” były owocem dynamicznie rozwijającego się wówczas kortowskiego dziennikarstwa studenckiego – powstało wówczas Radio Kortowo, Studencka Agenda Filmowo-Informacyjna, Studencka Kronika Filmowa i Klub Dziennikarzy Studenckich „Skryb’ol”, który redagował „Dylematy”.
Pierwsze „Dylematy” miały charakter głównie informacyjny, następne numery mówiły również o dylematach trapiących studentów Olsztyna (problemy młodych absolwentów i asystentów uczelnianych, postulaty dotyczące zaangażowania studentów w ZMS i kołach naukowych). W początkowym okresie ukazywania się „Dylematów” z pismem współpracowali również kortowscy naukowcy – poruszali tematy związane z procesem dydaktycznym. Pismo drukowały Zakłady Poligraficzne Zeszytów Naukowych i Skryptów WSR w Olsztynie. Nakład wynosił około 3000 egzemplarzy (do 1972 r.).
Mimo niesystematycznego ukazywania się „Dylematy” zdołały w pierwszym okresie istnienia uniknąć cech publikacji doraźnej, okolicznościowej. Ewoluowały w kierunku pisma środowiskowego, służącego potrzebom nie tylko grupy dziennikarzy studenckich, ale także twórców i działaczy kultury. Wiele miejsca poświęcano problemom życia kulturalnego w Kortowie, prezentowano pracę i osiągnięcia zespołów artystycznych, swoje utwory literackie publikowali poeci z Kortowa: Urszula Pochylska, Adam Wolnik, Józef Siwołowski, Leon Krzyżaniak, publicystykę: Jan Podziewski, Andrzej Mamcarz, Jerzy Brodziuk.
Od 1973 r. pismo ze względu na problemy techniczne i organizacyjne drukowano metodą powielaczową, w mniejszym nakładzie (do 1000 egzemplarzy).
Kolejne dwa numery pisma (wydane w grudniu 1973 i maju 1974) nosiły podtytuł „Jednodniówka Klubu Dziennikarzy Studenckich SZSP” – „Dylematy” było więc nadal pismem obydwu uczelni – ART i WSN. Ilustratorem tych dwóch numerów był Aleksander Wołos. Artykuły w tym okresie dotyczyły głównie codziennych spraw studenta.
Kolejny numer pisma ukazał się w listopadzie 1975 r. W porównaniu do poprzednich numerów zmniejszono format do A4. Był to numer ósmy i ostatni. Informowano w nim o organizacji studenckiej w ART, pisano o pracy studentów w czasie wakacji, problemach wydziałów kortowskich, analizowano formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni, dyskutowano o samorządności studenckiej w akademikach.

Tematyka

 • bieżące wydarzenia z życia WSR (a potem ART) i WSN
 • problemy życia studentów, absolwentów i asystentów
 • artykuły pracowników naukowych dot. głównie problemów procesu dydaktycznego
 • życie kulturalne Kortowa
 • artykuły poświęcone życiu sportowemu

Bibliografia

 1. Chłosta, Jan: Olsztyńskie czasopisma studenckie / Jan Chłosta. – Il. // W: Czasopisma studenckie w Polsce : (1945-1970) / pod red. Andrzeja K. Waśkiewicza. – Warszawa : SZSP, 1975. – S. 83-88.
 2. Rutkowska, Danuta: Olsztyńskie czasopisma studenckie / Danuta Rutkowska. – Il. // W: Czasopisma studenckie w Polsce : (1971-1976) / pod red. Andrzeja K. Waśkiewicza. – Warszawa : SZSP, 1977. – S. 83-88.