Radio Kortowo

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: Olsztyn akademicki, Olsztyn, UWM, 2010, s. 153.

Studenckie radio Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, działające w latach 1954-1999.

Historia

Dzieje Radia Kortowo sięgają 1950 r., kiedy to przy powstającej w Olsztynie Wyższej Szkole Rolniczej (później przemianowanej na Akademię Rolniczo-Techniczną) utworzono studencki radiowęzeł. Jest on uznawany za pierwszą w Polsce większą rozgłośnię prowadzoną przez dziennikarzy studenckich. Za oficjalną datę powstania Radia Kortowo uważa się 1954 r. Wówczas to pojawiły się pierwsze cykliczne audycje: Kronika kortowska i Błyskawica. Powstało też pierwsze słuchowisko Młoda gwardia. Początkowo audycje nadawano nieregularnie, zazwyczaj dwa razy w tygodniu. Już na początku lat sześćdziesiątych Radio Kortowo produkowało jednak codziennie trzygodzinny program i było dużym, liczącym się w Polsce Ośrodkiem Radia Studenckiego. W latach siedemdziesiątych z Radiem współpracowało sześćdziesiąt osób i to tutaj zorganizowano Ogólnopolskie Seminarium Radiowęzłów. Najbardziej popularną audycją z tego okresu były Trybuny radiowe z telefonicznym udziałem słuchaczy. W 1973 r. powstawały cykle audycji Kortowska oranżeria rozrywkowa i Radio Kortowo Super Supeł emitowane na antenie Polskiego Radia Olsztyn. Na początku lat 90-tych unowocześniono zaplecze techniczne Rozgłośni, a w 1995 r. powstało w niej profesjonalne studio nagrań muzycznych. Po powstaniu w 1999 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Radio Kortowo połączono z działającym od 1969 r. przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie Radiem Emitor i utworzono jedno Radio UWM FM. W grudniu 2000 r. otrzymało ono koncesję na nadawanie na częstotliwości 95,9 MHz.

Działalność

Przez ponad czterdzieści lat w codziennej pracy Radia Kortowo swoje miejsce znalazły różne formy działalności – od przekazywania informacji, publicystyki, reportaży, poprzez audycje i słuchowiska, po programy muzyczne (listy przebojów, koncerty życzeń itp.). Na początku lat 80-tych współpracownicy Radia Kortowo głośno wyrażali też swoje niezadowolenie i skrytykowali sytuację w kraju, czego efektem było czasowe zawieszenie działalności rozgłośni przez Rektora ART. Od 1973 r. do końca lat dziewięćdziesiątych Radio Kortowo współpracowało z Polskim Radiem Olsztyn, w którym, w programie Na studenckiej antenie, emitowano najlepsze materiały przygotowane przez dziennikarzy studenckich. Radio Kortowo współpracowało też z Radiem Emitor m.in. przygotowując wspólne reportaże. Dziennikarze kortowskiego radiowęzła byli częstymi laureatami różnych konkursów, a w szczególności tych o Laur Czerwonej Róży dla najlepszego Ośrodka Radia Studenckiego w Polsce.

Bibliografia

  1. Doliwa, Urszula: Radio studenckie w Polsce / Urszula Doliwa. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,2008.
  2. Różdżyński, Jan: Studencki ruch dziennikarski / Jan Różdżyński // W: Czasopisma studenckie w Polsce 1971-76. Cz. 2 / red. Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo ZG SZSP, 1977.
  3. Supłoproblemy – informator ORS Radio Kortowo. - Olsztyn, 1979.