Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Siedziba biblioteki od 2007 r.
Źródło: http://bg.uwm.edu.pl/
Hol biblioteki.
Źródło: http://bg.uwm.edu.pl/
Wypożyczalnia.
Źródło: http://bg.uwm.edu.pl/

Biblioteka o profilu naukowym działająca w Olsztynie od 1999 r.

Historia

Tworząc Bibliotekę UWM w 1999 r. połączono księgozbiory Biblioteki Akademii Rolniczo-Technicznej i Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W tym samym roku powołano Bibliotekę Wydziału Teologii [1]. Wraz z utworzeniem biblioteki uniwersyteckiej rozpoczęto likwidowanie niektórych bibliotek wydziałowych i przenoszenie ich zbiorów do Biblioteki Głównej. Początkowo biblioteka mieściła się w gmachu byłej Biblioteki ART w Kortowie przy ul. Oczapowskiego 4. W 2000 r. otwarto w tam Czytelnię Internetową, a w 2003 r. utworzono w strukturze instytucji Oddział do spraw Komputeryzacji. W tym czasie działalność placówki była cały czas unowocześniana, m.in. wprowadzono możliwość zdalnego zamawiania książek i rezerwacji czasopism przez Internet (2002 r.), zorganizowano zajęcia z przysposobienia bibliotecznego w formie elektronicznej (2005 r.), w 2009 r. rozpoczęto realizację projektu Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W dalszym ciągu biblioteka była też rozbudowywana, a jej działalność poszerzana: w 2004 r. utworzono w niej Punkt Informacji Normalizacyjnej, w 2007 r. Ośrodek Informacji Patentowej, a w 2009 r. przejęto zbiory Głównej Biblioteki Lekarskiej - Oddział w Olsztynie. Od 2007 r. biblioteka funkcjonuje w nowo oddanym do użytku gmachu na terenie kampusu uniwersyteckiego Kortowo II. W 2009 r. zmieniono jej nazwę z „Biblioteka Główna UWM” na „Biblioteka Uniwersytecka UWM”. Od 2006 r. biblioteka jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotek Naukowych Europy LIBER.

Dyrektorzy

Zbiory

Biblioteka UWM udostępnia literaturę m.in. z zakresu: nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych, prawnych, ekonomicznych, weterynaryjnych, biologicznych, medycznych, rolniczych, matematycznych i technicznych. Jej księgozbiór liczy (stan na 31 sierpnia 2010 r.) 957 977 woluminów, w tym:

 • wydawnictwa zwarte – 727 476 woluminów
 • czasopisma – 169 418 woluminów
 • zbiory specjalne – 61 083 jednostek

Biblioteka gromadzi różne typy zbiorów:

 • książki (krajowe i zagraniczne),
 • czasopisma (krajowe i zagraniczne),
 • wydawnictwa informacyjne w formie tradycyjnej i elektronicznej,
 • zbiory specjalne (rękopisy, stare druki, atlasy, mapy, albumy, normy, patenty, katalogi, mikrofilmy, płyty, taśmy magnetofonowe, kasety video, dyskietki, dokumenty życia społecznego, prace doktorskie).

Działalność

Biblioteka Uniwersytecka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, usługowych i naukowych. Pełni także funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej, służącej mieszkańcom miasta, regionu i kraju. Poza realizacją podstawowych zadań w postaci gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, angażuje się także w organizację działań o charakterze kulturalnym i naukowym. Są wśród nich m.in.:

 • konferencje naukowe, jak np. „Problemy funkcjonowania bibliotek uniwersyteckich na przełomie wieków” (2001), „Nowoczesna biblioteka akademicka” (2004), „Wczoraj, dziś i jutro Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” (2007), „Biblioteka otwarta na zmiany” (2010)
 • wystawy, jak np. „Kwaśny papier” (2006), „Niemiecki Instytut Kultury Polskiej” (2006), „Jerzy Giedroyć i Dziupla Kultury” (2007), „Bibliotekarskie pasje Wojciecha Kętrzyńskiego” (2008), „Tajemnice starych ksiąg” (2008), „Uniwersytet Stefana Batorego w latach 1919-1939” (2009), Wystawa pt. „Kosmos - wizja poety, wizja malarza” (2009)
 • wykłady, odczyty, prelekcje, m.in. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (2008)
 • spotkania pod hasłem „Biblioteka Kulturalna” (od 2008 r.)
 • warsztaty szkoleniowe

Zobacz też

Przypisy

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski powstał z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego.

Bibliografia

 1. Bibliotekarze akademiccy : w sześćdziesięcioleciu szkolnictwa wyższego w Olsztynie 1950-2010 / pod red. Danuty Koniecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010. – S. 19-23.

Zobacz też